MySQL leder bare hårfint

MySQLs posisjon blant åpen kildekodebaserte databaser langt fra er så dominerende som omtalen skulle tilsi.

MySQLs posisjon blant åpen kildekodebaserte databaser langt fra er så dominerende som omtalen skulle tilsi.

Analyseselskapet Evans Data publiserte denne uken resultatene av en fersk undersøkelser blant drøyt 400 databaseutviklere om deres bruk av databasesystemer basert på åpen kildekode.

Undersøkelsen viser at MySQL, den mest omtalte av alle databasesystemer basert på åpen kildekode, ikke er helt alene på toppen. Faktisk har det svenske systemet betydelig konkurranse fra FireBird. Mens 52,9 prosent av de spurte benytter MySQL, benytter 51,6 prosent Firebird. Lenger ned på listen finner man PostgreSQL (14,8 prosent), Sleepycat (4,1 prosent), GNU SQL (3,3 prosent) og SAP DB (1,2 prosent).

Som det går fram av tallene, benytter en del av de spurte flere ulike databasesystemer basert på åpen kildekode.

Ifølge Evans Data er Firebird det foretrukne databasesystemet i forbindelse med bedriftsapplikasjoner, applikasjoner utviklet for én spesifikk oppgave og i arbeidsgruppeapplikasjoner.

Firebird ble opprinnelig basert på en betautgave av Borlands Interbase 6.0, som i 2000 ble utgitt som åpen kildekode.

- Suksessen til Firebird og MySQL er tydelig tegn på styrken til både markedet for åpen kildekodebaserte database og den bredere bevegelsen for åpen kildekode som en helhet, sier Joe McKendrick, analytiker ved Evans Data, i en pressemelding.

- Databaseadministratorer med knappe budsjetter og begrensede ressurser, kan trygt og effektivt bruke et alternativ basert på åpen kildekode på områder hvor man tradisjonelt ville være avhengig av et kommersielt produkt, sier McKendrick.

Undersøkelsen, som ble utført i desember i fjor, viste også at nesten av 30 prosent av databaseutviklerne mente at de ville kunne gjenskape kritiske data etter et systemkrasj innen 6 til 30 minutter. Bare tre prosent mente at slik gjenopprettelse ville ta mer enn 24 timer. Likevel, bare fire prosent av utviklerne estimerte en gjenopprettelsestid på mindre enn ett minutt for virksomhetskritiske data.

Seksti prosent av utviklerne oppga at de hadde planer om å gjøre databaseoperasjoner tilgjengelige gjennom webtjenester. 22 prosent ville sannsynligvis gjøre dette ved hjelp av lagrede prosedyrer, 18 prosent vurderte å benytte webtjenester basert på SQL Query, mens 15 prosent ville mest sannsynlig ta i bruk XML Query.

Databaseutviklerne som deltok i undersøkelsen ble fortalte at sikkerheten rundt databasesystemene ble ansett som god. 89 prosent hadde ikke opplevd noen form for brudd på sikkerheten rundt databasene. Hos de som derimot hadde opplevd sikkerhetsbrudd, ble fysisk tilgang oppgitt som den mest sannsynlige årsaken.

Flere detaljer om undersøkelsen finnes på denne siden.

Til toppen