MySQL med NoSQL

Kommende versjon gir tilgang til databaser uten bruk av SQL.

MySQL med NoSQL

Kommende versjon gir tilgang til databaser uten bruk av SQL.

Oracle kom i forrige uke med en forhåndsvisning av databasesystemet MySQL 5.6 hvor den mest oppsiktsvekkende nyheten kanskje er muligheten for å omgå hele SQL-rammeverket for å oppnå raskere tilgang til dataene.

Dette gjøres mulig gjennom et NoSQL-grensesnitt som tilbys via hashtabell-baserte Memcached.

Ved å benytte memcached API skal webtjenester kunne få direkte tilgang til lagringsmotoren InnoDB uten transformering til SQL. Dette skal sikre lav latenstid og høy gjennomstrømning for lese- og skrivespørringer.

Ifølge Oracle vil operasjoner som SQL-parsing dermed elimineres, slik at maskinvareressursene til servere i stedet kan settes av til betjene spørringen innen selve lagringsmotoren. Dette skal gi bedre ytelse for enkle spørringer.

Den kommende versjonen av MySQL skal også tilby forbedringer innen generell ytelse, skalerbarhet, replikering og funksjonalitet knyttet til InnoDB, som siden versjon 5.5 har vært standard lagringsmotor i MySQL.

    Les også:

Til toppen