Myten om traderne

Den typiske daytraderen er neppe den du tradisjonelt forbinder med aksje- og finansmiljøet. Den svenske nettmegleren NordNet avslører en del av mytene i en svensk kundeundersøkelse.

Den typiske daytraderen er neppe den du tradisjonelt forbinder med aksje- og finansmiljøet. Den svenske nettmegleren NordNet avslører en del av mytene i en svensk kundeundersøkelse.

Det er liten tvil om at Internett har revolusjonert finansbransjen. Mens de typiske traderne tidligere var pent antrukne 30-åringer med glattkjemmet hår, har Internett åpnet muligheten for "den vanlige mannen i gata" til å delta i finansverdenenens kamp om å flytte penger raskest mulig med mest mulig fortjeneste.

Nå finner du traderne like ofte blant håndtverkere som blant siviløkonomene.
Nettmegleren NordNet har gjennomført en undersøkelse blant sine svenske kunder. NordNet er en av de største nettmeglerne i Sverige og undersøkelsen baserer seg på svar fra knappe 900 kunder og skulle danne et forholdsvis bra grunnlag, også med tanke på at kundemønsteret i Norge neppe skiller seg særlig fra Sverige.


Undersøkelsen har delt inn kundene i to grupper: Aktive (6-14 transaksjoner per måned) og høyaktive (mer enn 15 transaksjoner per måned).

Selv om mer enn 40 prosent av kundene bor i enten Stockholm, Göteborg eller Malmö - de tre største byene - viser det at det er forholdsvis stor interesse også for de som bor på "landsbygda". Det er liten tvil om at flesteparten av det profesjonelle miljøet har tilhold i Stockholm, men at Internett stadig gjør at flere målgrupper nås som ikke har tilhold til det "gamle" miljøet.

NordNet anslår at det er et sted mellom 500 og 1000 stykk som lever av å trade aksjer for egen regning. Tydeligvis er alder heller ingen hindring for å bruke Internett: Det er en stor andel av brukerne som er over 70 år.

Fortsatt er det en overvekt av menn i aldersgruppen 35 til 49 år (det er de som har penger), mens bare åtte prosent av kundene er kvinner.

Aktiviteten varierer sterkt, men "rekorden" i antall transaksjoner ligger på 200 stykk på én dag! Dette kan faktisk konkurrere med de mest aktive traderne i USA.

Og traderne er faktisk ikke så ensporete som mange tror. Faktum er at flesteparten av kundene har politikk og kulturliv som sine fremste fritidssysler.

Når det gjelder det faglige, har majoriteten av de spurte en tidshorisont på under én uke. Kun de færreste har en tidshorisont på mer enn et par uker. Mer bemerkelsesverdig er kanskje at hele 70 prosent ikke bryr seg om hvilke selskaper de kjøper aksjer i. Disse baserer sine beslutninger utelukkende på teknisk analyse, det vil si charts og tekniske indikatorer. Bruken av Internett og stadig bedre programvare har gjort at tradere nå kan "scanne" gjennom de ulike aksjene for å plukke ut de aksjene som tilfredsstiller deres kriterier.

De fleste av brukerne er klar over forskjellen på et stigende og synkende marked. 81 prosent av de aktive mener det er lettest å tjene penger i et oppadgående marked, mens 78 prosent av de høyaktive mener det samme. Men verdt å merke seg er at 19 prosent av de høyaktive mener at det ikke spiller noen rolle om trenden er opp eller ned. Mange av disse shorter også aksjer.


Nå som Internett har gjort tilgangen til utstyr og undersøkelser langt mer disponibelt, stiller også kundene stadig større krav til nettmeglerne. Selv om NordNets kunder mener sikker og pålitelig drift er det viktigste, vil de også ha lav kurtasje, gjerne kombinert med et solid merkenavn. Bra beslutningsgrunnlag, som for eksempel analyser, scorer lavest blant alternativene.


- Det er tydelig at internettkundene verdsetter vår driftssikkerhet og produkttilbud fremfor analyser, kanskje noe overraskende, selv om analyser også er viktig, sier Lars Thorstensen til digitoday.no.

På spørsmål om hvilke tjenester eller instrumenter som en internettmegler bør tilby, er det sanntidskurser som scorer høyest. Hele 94 prosent av kundene svarer at dette er noe de setter pris på.

Her er rekkefølgen på de ønskede produkter:

1. Sanntidskurser
2. Finansielle nyheter
3. Stop-loss
4. Opsjoner
5. Teknisk analyse
6. Fundamental analyse
7. Utenlandske aksjer
8. Utstedelse av opsjoner
9. Terminkontrakter
10. Teoretisk artikler
11. Personlig rådgivning
12. Forvaltning
Til toppen