Myter om standard programvare

Hva teller mest: Lisens, eller funksjonalitet og faktiske kostnader, spør Halvor Walla.

Myter om standard programvare
Halvor Walla er strategidirektør i Software Innovation, og styremedlem i IKT-Norge. Bilde:

Seniorrådgiver Christer Gundersen er i Computerworld 41/2012 på krigsstien igjen, ikke bare mot leverandører av standard lisensbasert programvare (av Gundersen kalt lukket), men også mot norske ikt-ledere. Jeg tror nok de anklagede ikt-lederne har god oversikt over valgene de tar. Ikt-lederne bør gis mulighet til å imøtegå kritikk i prinsipielle diskusjoner om økonomi i valg av ulike løsninger og løsningsstrategier.

Det blir et feilspor dersom diskusjonen alltid skal omhandle fri- eller lisensbasert programvare. Hva som gir god funksjonalitet, lave kostnader, forutsigbar drift og lang levetid som moderne løsning avhenger av helt andre faktorer.

De viktige faktorene er antall kunder, antall utviklere bak løsningen, grad av konkurranse og hvordan brukere er involvert i utviklingen. Disse faktorene kan være til stede både blant løsninger basert på fri programvare og blant standardløsninger som er lisensierte. Mange ikt-ledere opplever at disse faktorene i tilstrekkelig grad ikke er til stede for mange fri programvare-alternativer. Dette er bakgrunnen for deres skepsis. Særlig gjelder dette organisasjoner som ikke har Facebooks eller Googles ressurser til å håndtere løsningene selv. Hverdagen for de fleste ikt-ledere er at de trenger løsninger uten de store utviklings- og konfigureringsløpene.

Gundersen forsøker å etablere en sammenheng mellom fri programvare og støtte for åpne standarder. Denne faller på sin egen urimelighet. I vårt marked for informasjonshåndtering og saksbehandling, er det stor konkurranse.

Vi opplever at alle NOARK5 -leverandører er genuint opptatt av å støtte kravene til standardisering og utbredelse av gode offentlige felleskomponenter. Flere av oss er også aktive pådrivere for etablering av både flere standarder og komponenter.

Hvilken kvalitet og funksjonalitet en løsning har, drives primært av antall utviklere og hvordan kunder involveres i utviklingen. Vi har svært gode erfaringer med direkte kundesamarbeid i utviklingen i tillegg til samarbeid med brukerforeninger og organiserte kundegrupper. Vi arbeider for eksempel tett med seks fylkeskommuner (FOT-samarbeidet) i et forpliktende samarbeid for utvikling av framtidsrettede og gode løsninger for informasjonshåndtering og saksbehandling.

FOT-samarbeidet gir løsninger tilpasset fylkeskommunenes behov og hvor kostnadene deles, ikke bare mellom de seks fylkeskommunene, men også med mange hundre andre offentlige virksomheter over hele Skandinavia.

Valget gir gode løsninger, lang levetid og lave kostnader. Alle er gode grunner for at mange ikt-ledere velger standard lisensbasert programvare.

Les mer om: