Nå åpner digitalposten

Men bare én er klar.

Nå åpner digitalposten
Digital post til innbyggerne er klar, men offentlige virksomheter har tid på seg helt til utpå våren i 2016 til å komme i gang med å bruke den. Bilde: Colourbox

Fra og med i dag tirsdag kan offentlige virksomheter sende posten digitalt ut til innbyggere gjennom Difis løsning «sikker digital postkasse».

Alle innbyggere som har opprettet en brukerkonto hos Digipost kan dermed motta post fra det offentlige i sin egen digitale postkasse.

Den konkurrerende leverandøren E-boks er klar først utpå nyåret.

Årsaken er forsinkelser i utviklingsarbeidet.

Les mer: E-boks er forsinket

Flere brukere
Difi-direktør Ingelin Killengreen betegner oppstarten av digital postkasse som en milepæl for digitaliseringen av offentlig sektor.

– Vår viktigste oppgave nå er å få offentlige virksomheter til å ta i bruk løsningen, sier Difi-sjefen i en pressemelding.

Les også: Suksess for pålagt digitalisering

Ikke alle gleder seg
De færreste vil nok glede seg over å få digital post fra den statlige etaten som er først ute med å ta i bruk løsningen.

Det er nemlig Statens Innkrevingssentral som er pioneren på området.

Deretter følgjer NAV og Kreftregisteret tidlig i 2015.

Frist i 2016
Bakgrunnen for overgangen fra papir- til elektronisk post er regjeringens beslutning om at alle statlige forvaltningsorgan skal ta i bruk Difis løsning innen første kvartal 2016.

Skatteetaten har enn så lenge et unntak og kan benytte meldingsboksen i Altinn i sin kommunikasjon med innbyggerne.

Og digital post fra det offentlige til bedrifter foregår med Altinn-løsningen.

Følg debatten om digitalisering i offentlig sektor.

Delingen består
Det har vært uenighet om å kjøpe private løsninger, siden Altinn allerede hadde utviklet sin egen postkasse, meldingsboksen.

Resultatet er denne todelingen.

Og parallelt har kommunene fått utviklet sin løsning «Svar ut». Den er blitt integrert i arkitekturen for sikker digital post.

Det er uvisst om også næringslivet etter hvert skal kunne kommunisere med stat og kommune gjennom Difis løsning.

– Et slikt skille er det som raskest bidrar til at mest mulig post fra offentlig sektor går digitalt, sier fagdirektør Birgitte J. Egset hos Difi.

Dobbel innlogging
Når du mottar digital post fra det offentlige som privatperson, blir du bedt om å logge deg på gjennom Id-porten og ikke den ordinære innloggingen hos Digipost.

Dermed må du holde styr på to brukernavn og passord på den samme tjenesten.

– En innbygger vil se sin post fra både offentlige og private avsendere når han går inn i sin postkasse. For å åpne post fra offentlige avsendere må han logge inn med Id-porten, forklarer Egset.

Med innlogging på nivå 4, som Bank ID, Buypass eller Commfies, kan brukeren lese alle brev fra offentlig sektor.

Hvis han eller hun logger inn med Min ID og har fått et brev som krever nivå 4, krever det ny innlogging med nivå 4.

– Dette er på samme måte som Id-porten benyttes for andre tjenester. Brukertestingen vi har gjennomført viste at innbyggerne er kjent med dette, sier fagdirektøren.

Måltall
Hensikten med digital post er blant annet å redusere kostnadene til porto og manuell papirhåndtering.

Men Difi har ikke satt seg noen mål for trafikkvolum, så langt, men satser på at 110 statlige etater har tatt i bruk løsningen innen fristen første kvartal 2016.

– Og målet er 200 etater innen utgangen av 2016, sier Egset.

På brukersiden er målet at 1,2 millioner innbyggere har valgt seg digital postkasse i løpet av neste år.

Det skal stige til 2,1 millioner i 2016.

Utgangspunktet er ikke det verste, etter som 3,5 millioner innbyggere allerede benytter seg av Id-porten.

    Les også: