Nå begynner staten å handle på nett

Det har tatt tid, men nå begynner offentlig sektor endelig å handle inn over nett.

Det har tatt tid, men nå begynner offentlig sektor endelig å handle inn over nett.

Mot slutten av dotcom-årene fokuserte IT-bransjen på bedriftenes netthandel, og Staten startet opp ehandel.no.

Utviklingen gikk tregt, for ehandel.no slet med et høna-og-egget-problem. Kommuner og statlige etater ville ikke begynne å handle på nett fordi så få leverandører solgte varene sine. Samtidig la ikke leverandørene inn varekatalogene fordi det var så få kunder.

De siste 12 månedene har utviklingen skutt fart. 75 prosent av omsetningen siden oppstarten i 2002 har skjedd de siste 12 månedene, forteller prosjektleder André Hoddevik, til glede for brukerne og IBX Norge som driver tjenesten.

ehandel.no selger alle typer forbruksvarer, også varer som ikke er engangsinvesteringer. Det kan derfor omfatte alt fra dopapir til biler.

Antallet offentlige aktører som kjøper inn sine forbruksvarer på ehandel.no er fortsatt ikke imponerende.

Hittil har 35 registrert seg og nå kommer Helse Sør og Helse Vest inn sammen med en del sykehus, noe som gjør at antallet ender opp på rundt 50.

Den potensielle brukermassen er 433 kommuner, 18 fylkeskommuner og rundt 300 statlige etater. Hittil er dermed bare 6,6 prosent med på ehandel.no.

Andelen sier ikke alt: Det er de største, med de største mulighetene til besparelser, som har meldt seg på. Innkjøpene til de 35 som er med står for rundt en tredjedel av de totale innkjøpene i offentlig sektor, forteller Hoddevik.

Utvalget av varer og tjenester vokser raskt. 328 leverandører har lagt ut kataloger. Men det var Helse Øst som fikk det til å løsne: Regionen trakk med seg 150 av sine leverandører inn på markedsplassen.

– Det var derfor det ble enkelt å Helse Sør og Helse Vest å bli med, veldig mange av leverandørene deres lå allerede inne, forteller Hoddevik. De to helseforetakene kjøpte inn varer og tjenester i 2004 for ni milliarder kroner.

Men tallene påpeker en stor utfordring: Av et totalt innkjøp på 40 milliarder kroner, har de 35 foretakene som er med, bare handlet for 510 millioner kroner på ehandel.no. Det er derfor et stykke igjen til at offentlig sektor begynner å handle større deler av sine innkjøp over nett.

Nylig tok også Avinor ehandel.no i bruk.

Til toppen