Nå blir det billigere å ringe fra utlandet

PT-sjef Willy Jensen lover billigere mobilpriser i utlandet fra 15. januar.

Nå blir det billigere å ringe fra utlandet

PT-sjef Willy Jensen lover billigere mobilpriser i utlandet fra 15. januar.

Mange har opplevd å få en overraskende høy mobilregning etter å ha vært på reise i Europa. Prisen for å ringe hjem til Norge kan være 15 – 20 ganger høyere enn prisen for å ringe når man er hjemme.

Prisene for mobilbruk i EU/EØS-land vil nå bli redusert. Fra 15. januar 2008 innføres maksimalpriser for å ringe og for å motta samtaler når man er på reise i EU/EØS-land.

For mobilkunder i EU-landene ble denne reguleringen gjort gjeldende allerede fra sist sommer. På grunn av behovet for en lovendring for å kunne gjennomføre regelveket i Norge, har det tatt noe lenger tid her.

Selv om priser for å ringe i utlandet er redusert den siste tiden, kan det fremdeles være svært dyrt. Det kan i tillegg være vanskelig å vite hva en samtale koster. I dag varierer minuttprisene for å ringe og motta samtaler når man er i utlandet blant annet etter hvilken norsk tilbyder man har, om man har kontantkort eller abonnement og hvilket utenlandsk nett som benyttes. Pris per minutt kan være opp mot 15 kroner for å ringe hjem til Norge når man er på ferie i Europa. Prisen for å motta en samtale kan ofte være nærmere 6 kroner per minutt.

De nye maksimalprisene omtales gjerne som eurotariff. Fra 15. januar 2008 har alle krav på å få eurotariff fra sin norske tilbyder. Når man er i et annet EU/EØS-land, skal det da ikke koste mer enn 4,88 kroner per minutt (inkludert mva) å ringe til hjemlandet eller til andre EU/EØS-land. Videre skal det ikke koste mer enn 2,39 kroner per minutt (inkludert mva) å motta en samtale. Maksimalprisene gjelder kun for talesamtaler, og ikke for SMS, MMS eller andre datatjenester.

– Jeg er glad for at også norske mobilkunder nå får reduserte priser for bruk av mobiltelefon på reise i Europa. Prisene for nedlasting av data i utlandet er imidlertid fortsatt svært høye og uoversiktlige. De europeiske tilsynene vurderer å gripe inn for å få ned prisene også for datatrafikk. Jeg er imidlertid svært skuffet over at mange mobiltilbydere i Europa, og dessverre også i Norge, endrer takseringsintervall fra sekund til minutt samtidig som de reduserer prisene for samtaler, sier direktør Willy Jensen i Post- og teletilsynet. Dette er ikke i forbrukernes interesse, og vi må se nærmere på disse gammeldagse prismodellene.

Tilbyderne har ansvar for å informere sine kunder om de nye maksimalprisene og skal senest innen 15. mars ha overført alle sine kunder til de nye prisplanene, med unntak av dem som uttrykkelig har bedt om noe annet.

De nye reglene gjelder bare innenfor EU/EØS-området (dvs. 27 EU-land, Norge, Island og Liechtenstein). Man kan ikke forvente noen vesentlige prisreduksjoner ved bruk av mobiltelefon i andre europeiske land eller i land utenfor Europa.

Til toppen