Nå blir det færre arbeidsledige

Det har tatt tid, men nå minker køen av ledige IKT-folk skikkelig, forteller Aetat og New Monday.

Det har tatt tid, men nå minker køen av ledige IKT-folk skikkelig, forteller Aetat og New Monday.

Siden 2001 har det vært en bratt kurve oppover for arbeidsledige i IKT-bransjen. Det har tatt tid, men nå begynner endelig bedre tider også å gjenspeile ledighetstallene her.

Ved utgangen av august var det registrert 2.257 ledige i IKT-relaterte yrker som systemutviklere, programmerere, dataingeniørerer og teknikere. Dette er 262 færre ledige enn i fjor som da telte 2.519 personer.

- Vi ser en reduksjon på rundt 10 prosent fra august i fjor til august i år. Dette er en tydelig nedgang, sier underdirektør Hans Kure til digi.no.

Kure viser til at ledighetene begynte å falle svakt i april, og har blitt ytterligere forsterket for hver måned siden. Arbeidsledigheten varierer utfra sesongsvingninger og er normalt høy i august med mange nyutdannede som melder seg på arbeidsmarkedet. Man må derfor alltid sammenligne med samme måned for et år siden og dette viser altså nå et fall.

Det skjer ikke mye på jobbfronten i Norge i juni og juli, men nå skyter utviklingen fart.

Tallene understrekes av stilling ledig - Aetat talt en fordobling i ledige stillinger. Totalt var det utlyst 205 ledige stillinger på Aetats nettsider eller annonser i aviser og tidsskrifter. I tillegg rekrutteres det gjennom personlige nettverk.

Kure tillegger bedre norsk økonomi, gunstig rente og internasjonal konjunkturoppgang som en årsak i økt etterspørsel etter IKT-tjenester.

Det har derimot vært en relativ nedgang i yrker der det tradisjonelt har vært stor etterspørsel som i offentlig sektor og kommuner i helse- og omsorgsjobber og undervisning.

Den nye lederen av faggruppen for fristilte arbeidsledige i New Monday, Unni Lothe, bekrefter nedgangstrenden.

- Vi merker at interessen for New Monday er mindre enn før, som er positivt i og for seg. Vi skal være her for fristilte IKT-folk. At det blir roligere må vi jo tolke som et tegn på at de har fått jobb, sier Unni Lothe til digi.no.

New Monday opererer etter modell av First Tuesday med månedlige samlinger. New Monday skal tilrettelegge møteplasser mellom arbeidsledige datafolk og potensielle oppdragsgivere. Foreningen har faste temakvelder første mandag hver måned med i snitt 30 til stede.

Faggruppen har i dag rundt 1.100 medlemmer.

Til toppen