Nå blir det færre spionprogrammer

President George W. Bush har signert en streng lov mot spionprogrammer som trolig vil dempe flommen kraftig.

Spionprogramvare (også kalt spyware) er blitt en omfattende plage for alle som bruker Internett. Gjennom besøk på nettsider eller programmer man laster ned, får man installert spionprogramvare på maskinen.

Spionprogramvare følger med i for eksempel fildelingsprogrammet Kazaa. Vanligvis overvåker spionprogrammene hvilke nettsider som blir besøkt og viser uønsket reklame. En del programmer endrer også hjemmeside og søkefunksjoner. I tillegg til irritasjonen, stjeler programmene plass, ytelse og båndbredde. Etterhvert som spionprogrammene blir mange kan de gjøre PCen ustabil.

Den nye amerikanske loven vil ikke løse problemene helt, men flommen av spionprogrammer kan trolig bremses kraftig.

Lovverket har gått gjennom de forskjellige stadier i det politiske systemet i USA og ble i går endelig signert av George W. Bush, noe som gjør det til en virksom lov. Men det har en del huller.

Det første er at lovverket først trer i kraft om 12 måneder. Dette skal gi programvareselskapene tid til å stoppe eller endre sine metoder.

Mange spyware-selskaper er basert i USA, men nå vil kanskje flytting til utlandet bli mer interessant. Det er også uklart om det er produsenten av programmet som inkluderer spionprogramvare og/eller spionprogramvare-selskapet selv som vil bli straffet.

Dette er et interessant spørsmål, fordi for eksempel Kazaa finansieres med spionprogramvare. Selskapet er basert utenfor USA, men selskapene som leverer spionprogramvaren er amerikanske.

Men til forskjell fra spam-operatørene er spionprogramselskapene ikke vanskelig å finne.

Lovverket gjør det ulovlig for selskaper og privatpersoner å installere programvare på maskiner som overvåker Internett-bruken til maskinens eier uten eierens godkjennelse.

Det er foreløpig litt uklart hva straffene for overtredere blir, men det er en ny lov på vei som løfter strafferammen.

Under høringene om den nye loven i Senatet kom det frem at en fersk sjekk på maskinene til medlemmene i panelet avslørte 60 spyware-programmer.

Den nye loven krever at brukere eksplisitt gjøres klar over hva som installeres og hva programvare gjør. Dermed kan såkalte adware programmer som for eksempel Opera som viser annonser fremdeles overleve.

Les mer om: