Nå blir det to delstater mot Microsoft

West Virginia har bestemt seg for å anke Microsoft-dommen, sammen med Massachusetts. De andre sju delstatene godtar dommen.

West Virginia har bestemt seg for å anke Microsoft-dommen, sammen med Massachusetts. De andre sju delstatene godtar dommen.

Før helgen ble det klart at i høyden et mindredall av de ni delstatene som gikk til utvidet søksmål mot Microsoft fordi de mener forliket med USAs justisdepartement ikke gikk langt nok i å straffe Microsoft, vil anke kjennelsen som avviser deres påstander. I går sluttet West Virginia seg til anken fra Massachusetts. Men California, Connecticut, Iowa, Florida, Kansas, Minnesota og Utah har bestemt seg for å godta dommen, og heller sette i verk ordninger som overvåker Microsofts overholdelse av forliksbetingelsene.

Les også

I en erklæring fra West Virginias sjefsanklager (District Attorney) Darrell McGraw, pekes det på at Microsoft er kjent skyldig i en rekke lovbrudd, men får ingen egentlig straff. Selskapet får tvert i mot beholde gevinsten fra sin ulovlige virksomhet, heter det.

Til toppen