JUSS OG SAMFUNN

Nå blir det vanskeligere å være .no-pirat

I høst kan det blåse opp til storm rundt .no-piratene. 1. oktober opprettes et nytt og uavhengig klageorgan for domenetvister under .no.

9. sep. 2003 - 13:17

Toppdomenet .no har så langt vært et relativt smult farvann for domenepirater. Bedrifter som har fått sine varemerker eller firmanavn misbrukt ved andres domeneregistreringer, har hatt en tung vei å gå for å få has med misbruket. Berørte rettighetshavere har hittil måttet fremme slike saker for de ordinære domstoler, og kostnadene og risikoen forbundet med en slik domstolsprosess har fått mange til å avstå fra å forfølge slike krav.

Selv i de tilfeller hvor slike tvister er brakt inn for domstolene, har partene ofte endt opp med et forlik. Senest i sommer hørte vi for eksempel at Eniro (tidligere SOL) hadde inngått forlik med studenten som drev nettstedet wwwsol.no (uten punktum mellom www og sol). Studenten, som riktignok selv hevdet å ha en berettiget interesse i domenet, ble tidligere i år dømt av Bærum tingrett til å oppgi det aktuelle domenet og betale nærmere 180.000 kroner til Eniro i erstatning og saksomkostninger. Likevel fant Eniro det opportunt å inngå et forlik hvor hele det tilkjente erstatningsbeløpet ble frafalt, mot at domenet ble overført til selskapet.

At en part som har vunnet fullstendig i tingretten likevel velger å forlike saken, er ikke helt uvanlig. Som oftest skyldes forliksviljen i slike tilfeller et ønske om å unngå kostnads- og prosessrisikoen ved en ankesak. Eniro-saken gir således en god illustrasjon av hvordan systemet så langt har jobbet imot rettighetshavere til varemerker og firmanavn.

I høst kan det imidlertid blåse opp til storm rundt .no-piratene. Med virkning fra 1. oktober 2003 opprettes det nemlig et nytt og uavhengig klageorgan for domenetvister under .no. Denne klagenemnden, som er etablert på grunnlag av en helt fersk forskrift fra SD, skal blant annet kunne behandle klager på at et domene strider mot rettighetene til tredjepart. Slike klager er særlig aktuelle der et domenenavn er identisk med eller likner på et eksisterende varemerke eller firmanavn.

Den nye klageordningen vil senke terskelen for å forfølge denne typen rettighetskrenkelser. Behandlingsgebyret vil kun utgjøre 4 ganger rettsgebyret (rettsgebyret utgjør i dag kr 740,-). I tillegg kommer eventuelle utgifter til profesjonell bistand ved utforming av klagen. Klagenemnden vil imidlertid - i motsetning til de ordinære domstoler - ikke kunne pålegge en part å dekke motpartens saksomkostninger. En klage vil dermed kunne fremmes uten risiko for annet økonomisk ansvar enn for de nevnte egne omkostninger.

Finner klagenemnden at det foreligger slik rettighetskrenkelse som klageren hevder, vil den kunne pålegge sletting av det registrerte domenet, alternativt at domenet skal overføres til klageren. NORID (organet som administrerer .no-domenet) vil plikte å gjennomføre klagenemndens vedtak. Klageordningen vil få virkning for domenenavn som er registrert etter 1. oktober 2003.

Den nye klageordningen vil innebære en klar systemendring i varemerke- og firmainnehavernes favør. En rettighetshaver som har fått sitt varemerke eller firmanavn misbrukt, vil nå ved relativt enkle grep kunne få misbruket konstatert på en bindende måte. Det får så bli opp til domeneinnehaveren å eventuelt bringe saken inn for de ordinære domstoler. Søksmålsbyrden er med dette veltet over på domeneinnehaveren, noe som medfører at domenepirater ikke lenger kan spekulere i et systemet som motarbeider rettighetshavere til varemerker og firmanavn.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.