Nå bør PC-kjøperne tenke langsiktig

PC-bransjen står de største endringene siden 80-tallet. Her er faktorene bedrifter må tenke på når de skal kjøpe nye PC-er.

Nå bør PC-kjøperne tenke langsiktig

PC-bransjen står de største endringene siden 80-tallet. Her er faktorene bedrifter må tenke på når de skal kjøpe nye PC-er.

Gartner er ikke forsiktig når de nå oppsummerer endringene PC-bransjen står overfor. PC-arkitekturen endres nå mer enn den har gjort de siste to tiårene. Bedrifter som skal planlegge sine PC-investeringer, har derfor en usedvanlige komplisert jobb.

Gartner har publisert et veikart over hendelser IT-planleggere må ta hensyn til de neste fem årene. Mye handler om nye maskinvareløsninger.

Først ut på Gartners liste er selvfølgelig Windows Vista. Gartner mener det vil få betydning i bedrifter i 2008, selv om det vil være tilgjengelig for alle i begynnelsen av 2007. Operativsystemet, som er den største oppgraderingen siden Windows 2000, vil inkludere betydelige endringer i brukergrensesnittet og i støtte for enheter, noe som kan påvirke produktiviteten til sluttbrukere.

Tokjernede systemer. Disse er allerede tilgjengelige, men vil ifølge Gartner komme for fullt i bedrifter fra og med neste år. Prosessorer med flere kjerner har endret tankegangen på hvordan man måler prosessorer, typisk pris/ytelse, til en ny modell som inkluderer effektutnyttelse, flerkjernet drift og forbedret sikkerhet. Dessuten svekkes Intel fortsatt i bedriftsmarkedet, til fordel for AMD. Dette kan føre til større mangfold å måtte forholde seg til for IT-avdelingene.

Økt bruk av bærbare. Gartner forventer stadig mer bruk av bærbare PC-er, mye på grunn av trenden med økt ytelse og forlenget batteritid, blant annet i forbindelse med Intels Santa Rosa-plattform som kommer tidlig i 2007. I 2008 ventes det at bedrifter vil bruke like mye penger på som det brukes på stasjonære PC-er. Gartner mener at de økte utgiftene knyttet til bærbare PC-er når det gjelder innkjøp og support, må balanseres med økt nytteverdi og forbedret brukerproduktivitet.

Trådløs sammenknytning av enheter. Løsninger som trådløs USB ventes å bli støttet av brikkesettene til PC-er i 2008. Innen 2010 ventes de å få betydning i bedriftene, blant annet ved at mer enn bare musen, tastaturet og nettverket kan tilknyttes uten kabler. I praksis venter Gartner at trådløs USB vil erstatte de tradisjonelle dokkstasjonene helt.

Fortsatt vekst i serverbasert databehandling og sentrale applikasjonstjenester. Dette inkluderer terminaltjenester, webbaserte applikasjoner og løsninger som ofte plasseres under Web 2.0-paraplyen. Gartner venter at denne typen tjenester vil kunne fjerne behovet for lokalt installerte applikasjoner og i mange tilfeller redusere TCO-en (Totalt Cost of Ownership). Fortsatt ventes det at terminaltjenester som Citrix Metaframe XPS og Microsoft WTS vil dominere.

    Les også:

Maskinvarebasert virtualisering og sikkerhet. Dette er allerede delvis tilgjengelig, mer vil komme i løpet av neste år, gjennom Intels vPro-plattform og senere AMDs Trinity-initiativ. For bedrifter får dette ifølge Gartner først betydning i 2008, men selskapet mener mange vil avvente situasjonen ytterligere, slik at løsningene først blir tatt i bruk for fullt i 2009, når andre- og tredjegenerasjonsteknologiene begynner å bli tilgjengelige. Ikke minst Microsoft ventede Hypervisor vil være blant drivkreftene.

Redusert støtte til Windows 2000. I 2008 vil redusert støtte til Windows 2000, både fra Microsoft og andre programvareleverandører, begynne å få en effekt for bedrifter.

Redusert støtte til Windows XP. Selv om Microsoft vil støtte Windows XP til 2014, venter Gartner at støtten fra andre programvareleverandører vil begynne å forsvinne i 2010, til fordel for Windows Vista-basert produkter. På denne tiden ventes det også at man vil begynne å se tegn til neste Windows-versjon.

Mobile heldags-PCer. I 2009 er det ventet at batteritiden til bærbare PC-er vil være god nok til at brukeren kan benytte PC-en en hel arbeidsdag. Samtidig venter Gartner at brukerne i større grad vil ta i bruk de mindre og lettere formfaktorene for bærbare PC-er, men i mindre grad de ultramobile modellene. Dette vil føre til behov forenklet sammenknytning av enheter og forbedret flyttbarhet av brukerdata- og innstillinger på tvers av flere enheter, blant annet ved hjelp av mobile lagringsenheter eller sentrale tjenester. Brukerne vil kreve at alle tjenester tilbys over blant annet Internett, slik at støtte for mobile arbeidere vil være regelen i stedet for unntaket.

Brukereid utstyr. Gartner mener at et økende antall brukere vil benytte PC-er og annet utstyr de selv eier i sitt daglige eier. Dette vil ifølge Gartner tvinge organisasjoner til å endre administrasjonsprosesser, ta i bruk virtualiseringsteknikker for å sikre at sikkerhet, kompatibilitet og TCO ikke blir skadelidende. Dette vil også endre innkjøpsprosessene.

Allestedsnærværende kommunikasjon. Dette er fortsatt ingen realitet, men Gartner mener at virkelig teknisk sofistikerte brukere og organisasjoner vil kunne sette sammen løsninger som dekker de fleste betjeningsmiljøer. Blant annet vil innebygd støtte for WiMax, EVDO (Evolution Data Only) og GSM kunne bidra til dette.

Multikjerne klientsystemer. Framtidige forbedringer av flertrådstyringen i operativsystemer og applikasjonskoden vil i fra og med 2009 begynne å få stor betydning for den generelle ytelsen til IT-systemer i bedriftene. Dette som følge av at vanlige PC-prosessorer utstyres med fire eller åtte kjerner. Det er likevel ventet at de fleste programvareutviklere vil være trege med å utnytte disse egenskapene, og at mange brukere ikke vil se noen fordeler til vanlig. Gartner mener at applikasjonene som vil dra mest nytte av flere kjerner, vil være programvare for prosessering av naturlige språk, visualisering og søketeknologier, i tillegg til virtuelle maskiner.

Den brukerorienterte perioden. I begynnelsen av neste tiår, vil linjene mellom bedrifts- og konsumentbrukerne viskes ut, slik at man i bedriftene vil se en forent verden. Brukerne vil krevere ett enkelt databehandlingsmiljø som gjør det mulig for dem å inneha flere roller, i stedet for flere uensartede løsninger.

I økende grad vil disse rollene bli representert av "programvarebobler", som vil implementeres gjennom virtualiseringsteknikker. Dette vil gi IT-organisasjonene økte utfordringer, blant annet i forbindelse med teknologivalg.

Post-Vista. I 2011/2012 vil Windows Vistas etterfølger begynne å synes på bedriftenes radar. Gartner venter at denne vil designes på en mer modulbasert måte med innebygd virtualiseringsstøtte. Samtidig ventes det at Office blir en samling tjenester i stedet for enn pakke med applikasjoner.

Nye integrasjonmodeller. Selv om interaksjon gjennom tastatur og mus fortsatt vil være vanlig, vil brukerne i større grad kommunisere verbalt, visuelt og gjennom gestikuleringer overfor dataenhetene. Dette vil påvirke hvordan kontormiljøer må utformes.

Til toppen