Nå er Linux-servere bedre enn Windows

Forrige gang vant Windows Server Yankee Groups oppetidsundersøkelse.

Nå er Linux-servere bedre enn Windows

Forrige gang vant Windows Server Yankee Groups oppetidsundersøkelse.

For snart to år siden publiserte Yankee Group en undersøkelse som sammenlignet driftssikkerheten til Windows- og Linux-servere.

I undersøkelsen ble det hevdet at Linux-servere hadde betydelig mer nedetid enn blant annet Windows-servere. Undersøkelsen ble sterkt kritisert, og lederen for undersøkelsen, Laura DiDio, måtte til slutt gå ut og erklære at hun ikke var kjøpt av Microsoft.

    Les også:

Nå har Yankee Group kommet med en ny, tilsvarende undersøkelse - «The 2007-2008 Global Server Operating System Reliability Survey». Også denne gang er DiDio ansvarlig for undersøkelsen, men det er lite trolig at de samme anklagene vil blusse opp igjen.

ZDNet UK, som har fått tilgang til undersøkelsen, skriver at de vanligste Linux-distribusjonene nå har en nedetid som nærmer seg den til Unix-servere, samtidig som at det påpekes at nedetiden til Windows Server 2003 har økt med 25 prosent det siste året. Nedetiden har ifølge rapporten vært på nærmere ni timer per server per år.

Samtidig meldes det at nedetiden til Linux-distribusjoner fra Red Hat og Novell har blitt redusert med nærmere 75 prosent.

- Den forverrede påliteligheten til Windows Server 2003 skyldes en serie med sikkerhetsadvarsler som Microsoft publiserte i fjor sommer og høst - Den forverrede påliteligheten til Windows Server 2003 skyldes en serie med sikkerhetsadvarsler som Microsoft publiserte i fjor sommer og høst, noe som har ført til at administratorer Windows Server 2003 har vært nødt til å ta sine maskiner ut av drift for betydelig lenger perioder for å installere patcher, skriver DiDio.

Omtrent 10 prosent av serverne undersøkelsen tar for seg, benytter Unix-baserte operativsystemer. Disse har jevnt over høyest oppetid, men IBMs AIX som ledende. En gjennomsnittlig AIX-maskin var bare ute av drift i 36 minutter de siste tolv månedene. Tilsvarende tall for HP-UX v11.1 og Sun Solaris var henholdsvis 1,1 og 1,4 timer.

Servere basert på Novells Suse Linux skal i snitt ha hatt en nedetid på en drøy time det siste året, mot omtrent fire timer i 2006-undersøkelsen. Det er en forbedring på 73 prosent. Samtidig har Suse forbedret markedsandelen på servere fra 13 til 17 prosent

Nedetiden for hyllevarebaserte Red Hat Enterprise Linux-servere (RHEL) skal være redusert fra 7,1 timer til 1,75 timer per server per år. Dette er en bedring på 75 prosent. Brukertilpassede implementeringer skal ha greid seg enda bedre, med bare 52 minutter nedetid per server per år.

Markedsandelen til hyllevareinstallasjoner av RHEL skal ha økt fra 26 til 31 prosent siden 2006.

Brukerne av Debian-baserte servere meldte om en nedetid på drøyt fire timer per server per år. Dette er en reduksjon på 41 prosent siden sist. 24 prosent av de som svarte på undersøkelsen, har minimum én Debian-basert server, mot 15 prosent i 2006.

Også Ubuntu, som først nylig har begynt å fokusere på serverkunder, gjør det bra i undersøkelsen. 22 prosent av de spurte har minst én Ubuntu-server. Disse skal det siste året i snitt hatt en nedetid på 1,1 timer.

Undersøkelsen er basert på svar fra 700 brukere i 27 land.

Til toppen