Nå får også eldre og langtidsledige jobb

Markedet for IT-folk strammer seg til enda et hakk og øker presset på lønningene.

Nå får også eldre og langtidsledige jobb
Bilde:

IT-ledigheten har vært på over 3.000 på det meste, men har siden 2004 gått jevnt og trutt nedover måned for måned, år for år.

For april viser Nav-tall igjen rekordlav IT-ledighet med 941 registrerte ledige. Det er en nedgang på 38 prosent og 568 færre ledige målt mot april i fjor.

Samtidig fortsetter tilgangen til ledige jobber å vokse med 1.128 ledige stillinger i april, som er 34 prosent flere stillinger enn april i fjor.

- Vi ser at ledigheten har gått ned i alle bransjer med et snitt på 29 prosent målt mot i fjor, men IT-ledigheten har hatt en ekstra nedgang med 38 prosent, forteller seksjonssjef for statistikk og utredning i NAV, Stein Langeland til digi.no.

Han tror ikke ledigheten stopper med det første ettersom Norge nå opplever et stramt arbeidsmarked og en stor investeringsvilje både i offentlig og privat sektor. IT trenger man dessuten i alle næringer, og behovet vil derfor vedvare, tror Langeland.

Han registererer også at ledige blant nyutdannede, eldre og langtidsledige, som tradisjonelt har hatt større vanskeligheter med å få jobb, nå blir etterspurt i større grad.

- IT-bedrifter kan ikke velge og vrake lenger på grunn av det stramme arbeidsmarkedet, og viljen til å ansette IT-ledige er større. Det kan være en god investering å heller lære disse opp i nye verktøy og IT-kurs for å sikre seg arbeidskraft, sier Langeland.

Selv om den varslede rentehevingen kan gi noe avdemping i den sterke veksten i norsk økonomi, tror Langeland at det vil være et svært godt marked for IT-folk både i 2007 og i 2008.

Les mer om:
;