Nå får vi snart digitale resepter

Nå får vi snart digitale resepter

ErgoGroup skal utvikle og drifte et sentralt register på vegne av Sosial- og helsedirektoratet.

Sosial- og helsedirektoratet kjører et prosjekt som skal sørge for elektronisk reseptbehandling, noe direktoratet har valgt å kalle eResept.

ErgoGroup er valgt til å utvikle og drifte den sentrale meldingstjeneren i løsningen. Løsningen skal være klar til pilotdrift 1. mars 2008.

– eResept-prosjektet vil utgjøre et sentralt bidrag til riktig forskrivning og riktig bruk av legemidler. Slik sett vil prosjektet bidra til en mer effektiv utnyttelse av samfunnets ressurser, sier Hans Petter Aarseth, divisjonsdirektør i spesialisthelsetjenestedivisjonen i Sosial- og helsedirektoratet, i en pressemelding.

Målsetningen med eResept er å modernisere og effektivisere reseptforvaltningen ved å innføre en elektronisk løsning for behandling av resepter. Med eResept skal hele prosessen fra legen skriver ut resepten, via kjøp av medisiner og oppgjør hos Arbeids og velferdsetaten skje elektronisk. Med eResept vil alle resepter formidles av en sentral meldingstjener, der apotek/bandasjist kan få utlevert resepten ved behov.

Dermed slipper apotekene å forholde seg til uleselig lege-håndskrifter.

– eResept er et godt eksempel på hvordan IT-løsninger kan bidra til effektivisering, og samtidig forbedre hverdagen til pasienter og helsepersonell, sier Terje Mjøs, administrerende direktør i ErgoGroup, i en pressemelding.

Avtalene for utvikling, prøvedrift og totaltest av løsningen utgjør til sammen om lag 23 millioner kroner i prosjektperioden frem til 2010. En vedlikeholdsavtale til en årlig verdi av 1,5 til 2 millioner kroner og en driftsavtale med en årlig verdi av rundt 3 millioner kroner er også inngått.

I tillegg til meldingstjeneren skal ErgoGroup også utvikle en publikumsportal som har fått navnet «MineResepter». Drift etter utviklingsperioden er skilt ut som egen avtale.

Til toppen