Nå kan alle bli «nettsky-operatører»

Citrix Cloud Center skal gjøre det mulig å tilby alle slags virtualiserte ressurser som tjenester over nett.

Dette er hovedkomponentene i Cloud Center, et produkt Citrix tror kan åpne for at alle slags virtualiserte ressurser kan gjøre tilgjengelig som tjenester over nettet.
Dette er hovedkomponentene i Cloud Center, et produkt Citrix tror kan åpne for at alle slags virtualiserte ressurser kan gjøre tilgjengelig som tjenester over nettet.

Citrix Cloud Center skal gjøre det mulig å tilby alle slags virtualiserte ressurser som tjenester over nett.

Begrepet «cloud computing», eller «databehandling i nettskyen», er gjenstand for mange utspill fra ledende IT-aktører. VMware lanserte tidligere denne uken sin plattform vCloud. Dell har prøvd å varemerke selve uttrykket. HP, Intel og Yahoo har gått sammen om et felles initiativ. Microsoft snakker om nettskyen i forbindelse med både hypervisoren Hyper-V og prosjektet «Midori» for et nettsentrert operativsystem.

    Les også:

I går kom Citrix, selskapet som fronter den åpne virtualiseringsteknologien Xen, med sitt nettsky-initiativ: Citrix Cloud Center.

En nettsky er en måte å organisere en IT-infrastruktur slik at den kan brukes til å levere virtualiserte ressurser i form av tjenester.

Hvis en (virtuell) maskin i perioder er for svak til å kjøre en bestemt oppgave, kan den hente mer CPU-kraft, minne eller lagringsplass fra nettskyen. En nettsky kan være lokal, som når en datasentral organiseres som en nettsky. En utvidet tilnærming gjør det mulig å levere virtualiserte ressurser som tjenester også over Internett. Dette er hovedhensikten til VMwares nettsky-initiativ vCloud: Dersom den lokale nettskyen ikke har tilstrekkelig med ledige kapasitet, kan lokale virtuelle maskiner utvides ved å trekke inn eksterne ressurser.

Begrepet «virtualiserte ressurser» omfatter ikke bare virtuelle maskiner på serversiden. Også applikasjoner og pc-er kan tilbys virtuelt i en nettsky. Citrix er, naturlig nok, en av aktørene som poengterer at virtualisering og nettskyer gjelder servere, applikasjoner og klienter, og at det er når et miljø er fullt ut virtualisert at nettskyen blir mest effektiv. Citrix Cloud Center, også forkortet C3, er ment å ta seg av dette. Meningen er med andre ord ikke bare å legge til rette for at virtuelle servere kan tappe ressurser fra nettet, men at den samme muligheten også skal tilbys virtuelle applikasjoner og klienter.

En viktig egenskap er evnen til å kombinere lokale og eksterne ressurser. Man skal ikke bare ha anledning til å hente inn en ekstern virtuell maskin, man skal også ha anledning til å kombinere eksternt og internt i én virtuell maskin.

Visjonen er lokkende: Mange aktører har flere biter på plass. Skal det fungere, må både bedrift (bruker) og tilbyder ha kompatible deler. Det behøver ikke nødvendigvis å fordre at alle har samme virtualiseringsplattform i bunn, siden nøkkelaktørene virker innstilt på å bidra til grunnleggende interoperabilitet. Alle støtter for eksempel OVF (Open Virtual Machine Format). Microsoft sertifiserer andres hypervisorer gjennom sin «Server Virtualization Validation Program», der blant annet Xen og VMware ESX allerede er validert. Citrix har et eget prosjekt, Kensho, som skal automatisere prosesser for å flytte virtuelle maskiner fra en hypervisor til en annen.

Målgruppen for Citrix’ nye nettsky-initiativ er tjenestetilbydere som er innstilt på å utvikle sin portefølje til også å gjelde virtualiserte ressurser.

Denne skissen viser hvordan fire ulike Citrix-produkter – XenServer, WANScaler, NetScaler og Workflow Studio – plasseres i Cloud Center-arkitekturen.

Alt mellom bedriftens datasentral til venstre og brukerne av nettsky-tjenestene til høyre, håndteres av Cloud Center. Merk at tjenestene ikke nødvendigvis flyter fra datasentral til bruker. De kan like gjerne flyte fra Cloud Center til enten datasentral eller bruker.

Skissen forutsetter at tilbyderen har et virtuelt miljø i regi av XenServer Cloud Edition, et nytt Citrix-produkt for virtuell infrastruktur som skal være optimalisert med tanke på bruk av tilbydere. Hypervisoren Xen ligger i bunn, supplert av verktøy fra nylig kunngjorte XenServer 5 for drift og administrasjon. XenServer 5 håndterer blandede miljøer av Windows og Linux. XenServer Cloud Edition har en ny prismodell basert på bruk av ressurser: Hensikten er å legge et grunnlag for at tilbyderne kan fakturere sine kunder med utgangspunkt i hvordan de faktisk belaster systemet.

Grensesnittet mot bedriftens datasentral håndteres av WANScaler. Her er skal flere funksjoner skal ivaretas, som sikkerhet, dataakselerasjon, trafikkprioritering og, ikke minst, utveksling av virtuelle ressurser. Ifølge Citrix, har man til hensikt å tilrettelegge åpne grensesnitt for utveksling av virtuelle ressurser. Ved lanseringstidspunktet er altså disse ennå ikke på plass.

Grensesnittet mot klienter håndteres av NetScaler. Funksjonene her omfatter dynamisk justering av ytelse i takt med skiftende behov, i tillegg til sikkerhet og formidling av tjenester. Ifølge Citrix håndteres om lag 75 prosent av all bruken av webtjenester i dag av NetScaler.

Rollen til Workflow Studio er overvåkning og drift av det hele, og håndheving av regler for hvordan ressursene skal brukes. Ressurser kan blant annet omfordeles etter belastningen. I rolige tider kan virtuelle ressurser konsentreres i noen få fysiske maskiner slik at de andre kan legges i strømsparende modus.

(Det som har direkte med Citrix å gjøre i denne artikkelen bygger på bakgrunnsmateriale fra selskapet og på intervjuer med henholdsvis Scott Herren, sjef for Citrix i Europa, Midtøsten og Afrika, og John Glendenning, ansvarlig for servervirtualisering i Europa, Midtøsten og Afrika.)

    Les også:

Til toppen