Nå kan alle lese postjournalene

Etter flere år med utsettelser kan du endelig bestille innsyn i Statens dokumenter.

Nå kan alle lese postjournalene

Etter flere år med utsettelser kan du endelig bestille innsyn i Statens dokumenter.

I dag ble Offentlig elektronisk postjournal endelig offisielt åpnet, etter flere år med utsettelser. Opprinnelig lovet tidligere fornyingsminister Heidi Grande Røys at løsningen skulle settes i drift 1. januar 2008.

«Offentlig elektronisk postjournal» (OEP) beskrives som en «felles publiseringstjeneste for statlige virksomheters postjournaler». Postjournalene til statlige virksomheter publiseres og er søkbare på nettet. Det innebærer at alle kan søke etter informasjon og bestille innsyn i dokumentene de ønsker å lese. Journalene omfatter alle dokumenter som sendes til og fra departementer, direktorater og statlige etater.

Bestillingen gir ikke automatisk innsyn: Formelt sett behandles den som et innsynskrav som den aktuelle etaten har ansvar for å behandle og ta stilling til. Brukeren får ikke svar fra OEP, men fra etaten.

Det offisielle formålet med OEP er å fremme åpenhet og demokrati i forvaltningen. Forvaltningen skal gjøres åpnere og lettere tilgjengelig for brukerne. OEP er hjemlet i offentlighetsloven med tilhørende forskrift, presiseres det.

– Åpenhet forutsetter tilgjengelighet. Med OEP kan både eksperter og nybegynnere på enkel måte skaffe seg oversikt og innblikk i statsforvaltningen. Vi har gjennom flere år sett hvor viktig tilgang til postjournaler er for pressen når det gjelder kritisk journalistikk. Jeg håper OEP blir et verktøy for demokrati og innbyggermedvirkning, sa fornyingsminister Rigmor Aasrud da hun sto for den offisielle åpningen i formiddag.

OEP innebærer en klar utvidelse av norske borgeres rettigheter.

Tidligere måtte man kjenne til en bestemt sak for å kunne bestille offentlige dokumenter. OEP gir mannen i gata anledning til å søke og oppdage ting som kan ha betydning for ens eget liv. Innsynet er også utvidet ved at flere virksomheter gjør sine postjournaler tilgjengelige enn tidligere.

Ved lanseringen er imidlertid ikke alle statlige virksomheter med på OEP: Listen over deltakerne omfatter per i dag departementene og fylkesmannsembetene, samt Statsministerens kontor. Fornyingsministeren forsikrer at flere virksomheter vil bli faset inn etter hvert som de er klare til å delta. Det er Fornyingsdepartementet som har ansvaret for å utvikle OEP, mens Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har forvaltnings- og administrasjonsansvaret for tjenesten.

Den tekniske løsningen til OEP er utviklet i åpen kildekode av Bergen-bedriften Machina. De presiserer at deres løsning har vært klar siden desember 2007, og at forsinkelsene «skyldes i sin helhet faktorer som ligger utenfor vår kontroll.» De viser særlig til at arbeidet med ny offentlighetsforskrift tok atskillig lengre tid enn antatt, og til tekniske problemer hos noen leverandører av arkivsystemer.

    Les også:

Til toppen