Nå kan det komme nye Telia-aksjer

Fra og med tirsdag kan den svenske staten selge ytterligere aksjer i Telia. Det er imidlertid ingenting som tyder på at det skjer.

Fra og med tirsdag kan den svenske staten selge ytterligere aksjer i Telia. Det er imidlertid ingenting som tyder på at det skjer.

Den svenske staten, som er hovedaksjonær i Telia, forpliktet seg ved børsnoteringen til ikke å selge ut ytterligere Telia-aksjer de første seks månedene selskapet var børsnotert. Dette er en helt vanlig ordning som også gjelder Handels- og næringsdepartementets Telenor-aksjer.

Telia ble børsnotert i juni til 85 kroner per aksje, og aksjesalget gav den svenske staten en ekstrainntekt på 76 milliarder kroner.

Imidlertid har kursen siden da falt, og den svenske staten ville fått 56 milliarder kroner for den samme delprivatiseringen i dag.

Ifølge Dagens Industri er det ingenting som tyder på at den svenske staten vil selge Telia-aksjer med det første.

- Vi har ikke gått ut med noen planer for ytterligere aksjesalg. En slik beslutning avhenger ikke av forpliktelsen som nå ikke gjelder lenger, men av om regjeringen vurderer et salg som positivt for selskapet, sier Telia-ansvarlig i det svenske Næringsdepartementet, Richard Reinius.

Til toppen