Nå kan du få din regning med epost

Det går mot slutten for giro og tasting av KID-nummer. I dag åpner Telenor for elektronisk regning, tre måneder før de store bankene.

Det går mot slutten for giro og tasting av KID-nummer. I dag åpner Telenor for elektronisk regning, tre måneder før de store bankene.

Etter litt forsinkelser, går nå startskuddet for elektroniske regninger. 1600 Postbank-kunder får som de første kundene i Norge regningene tilsendt direkte i sine nettbanker i stedet for i vinduskonvolutter i postkassen. Utover høsten vil stadig flere kunder kunne få elektroniske regninger, men utviklingen kompliseres av at to allianser sloss om bankene og kundene.

Motivasjonen for elektronisk faktura er enkel: I tillegg til at det er enklere og billigere for kundene, koster det 10-60 kroner bare å lage og sende ut en regning. Alle håper nok også på at elektroniske regninger skal føre til raskere betaling og mindre purringer.

Spørsmålet om når du kan få elektroniske regninger blir derfor et spørsmål om når og mot hvem din bank tilpasser sin nettbank. For nettbankene må endre for å kunne vise elektroniske regninger.

Telenor er med sine 25 millioner regninger en av Norges aller største regningsutstedere. Selskapet har derfor inngått en avtale med sitt deleide EDB Business Partner og deres datasentral EDB Fellesdata. Men Fellesdata har ikke avtale med så mange banker. I løpet av november kan kunder av Postbanken, Finansbanken, Fokus, Romsdals Fellesbank, Sparebank Pluss og Acta Banken få elektroniske regninger.

E-faktura fungerer slik:
Har du opplyst dine leverandører, for eksempel energi-selskapet om ditt bankkonto-nummer, kan du få elektroniske regninger. Energi AS sender alle sine elektroniske regninger til en datasentral (enten EDB Fellesdata eller Bankenes Betalingssentral) som så ut i fra kontonummer sprer regningene til riktige banker. Regningen dukker så opp i din nettbank, noe du får vite om via en epost. Når du logger deg på, kan du studere innholdet av regningen eller bare klikke betal.

For det er Bankenes Betalingssentral (BBS) som - foreløpig - har vunnet maktkampen om hvem som skal spre de elektroniske regningene. At de store bankene som DnB/Postbanken, Kreditkassen, Gjensidge Nor og Sparebank 1-gruppen har valgt BBS er kanskje ikke så rart tatt i betraktning at de eier BBS.

BBS starter sitt pilotprosjekt i november, men kommunikasjonsdirektør Lars Peder Nordbakken lover likevel overfor digitoday.no at løsningen skal være i drift i februar.
- I februar vil alle de store bankene ha tilrettelagt sine nettbanker for å vise elektroniske regninger, lover Nordbakken.

DnB/Postbanken sitter på begge sider av gjerdet og det kan bli situasjonen for flere, for når bankene har tilpasset sine nettbanker, kan det gå mot en priskrig mellom EDB Fellesdata og BBS.

Til toppen