Nå kan du reservere deg mot å få reklame på mobilen

Lei av å få reklame-spam på mobilen? Nå kan du få satt en endelig sluttstrek for problemet - forutsatt at den som sender ut reklamen befinner seg i Norge: Telenor Mobil har i samarbeid med DM Huset etablert et eget reservasjonsregister for reklamesendte tekstmeldinger.

Lei av å få reklame-spam på mobilen? Nå kan du få satt en endelig sluttstrek for problemet - forutsatt at den som sender ut reklamen befinner seg i Norge: Telenor Mobil har i samarbeid med DM Huset etablert et eget reservasjonsregister for reklamesendte tekstmeldinger.

Såkalt SMS-reklame kan være en plage, noe mange norske mobilkunder fikk erfare da de ble nedlesset av tekstmeldinger fra sex-gale svensker i desember.
Les om SMS-nissen:
Telenor foreløpig maktesløse overfor SMS-spam
Sendte sex-reklame til alle mobiltelefoner i Norge
Forbrukerrådet krever at Telenor tar ansvar for mobil-spam
Sex-tomten utestengt fra SMS
Nå settes det en effektiv stopper for norske reklamekåte aktører. Svenske sex-tomter slipper du imidleritid ikke nødvendigvis unna, da Telenor, ifølge informasjonsdirektør Elisabeth H. Gjølme, ikke kan forhindre at tekstmeldinger kan sendes via utlandet.


For aktører her på berget innfører dog Telenor de samme rutinene for å reservere seg mot reklame på mobiltelefonen, som mot telefonsalg og direktemarkedsføring (DM).

- Med dette reservasjonsregisteret ønsker vi å forhindre at folk mot sin vilje får reklame på mobiltelefonen i form av tekstmeldinger. Vi mener reservasjonsordningen vil være den mest effektive løsningen for å forhindre uønsket reklame, eventuelt i kombinasjon med forhåndssamtykke fra mobilabonnentene, slik myndighetene planlegger å stille krav om, sier Gjølme i en pressemelding.

Telenor Mobil erkjenner at mobiltelefonen oppfattes som en interessant kanal for informasjon og reklame. På vegne av sine kunder ønsker derfor selskapet å ta del i utviklingen, for å sikre ryddige og ordnede forhold på dette området, heter det videre i meldingen.

I de avtalene Telenor Mobil vil inngå med reklameformidlere vil det heretter klart bli presisert at disse formidlerne både må sikre samtykke fra kundene de ønsker å sende reklamemeldinger til, og i tillegg holde utenfor de som har reservert seg.

Utsendelse av reklamemeldinger i Telenor Mobils nett skal dessuten begrenses til tidsrommet 08-21 på hverdager.

Telenor Mobil har i første omgang inngått en avtale med selskapet SMS Com, som gir selskapet tilgang til Telenor Mobil meldingssentral for å sende ut SMS-reklame.

Ønsker du å reservere deg mot tekstmeldingsreklame til din GSM-telefon, trenger du bare å ringe 815 48 020 og følge talemeldingen (samme nummer benyttes også for reservasjon mot telefonsalg og DM).

Meldingen sier ingenting om hvorvidt NetCom-abonnenter kan reservere seg mot SMS-spam.

Til toppen