Nå kan du sjekke hukommelsen på nett

Visste du at oppmerksomhet og hukommelse er avgjørende for prestasjoner i arbeidslivet?

Visste du at oppmerksomhet og hukommelse er avgjørende for prestasjoner i arbeidslivet?

Hvordan står det til med din oppmerksomhet- og gjenkjenningsevner? Gjennom nettstedet Karrierelink.no kan du sjekke hvordan det står til med hukommelsen.

- I arbeidslivet ser vi alt for ofte at basisevner som hukommelse og oppmerksomhet ikke tillegges vekt, både når det gjelder i utvikling så vel som rekruttering av medarbeidere, fortelelr psykolog Thor A. Eriksen i cut-e norge som samarabeider med Karrierelink.

Han mener få er klar over at oppmerksomhet og hukommelse er avgjørende når man skal forutsi individuelle prestasjoner i arbeidslivet så vel som i dagliglivet.

Han har lang erfaring i eksperimentell forskning på korttidshukommelse.

- Oppmerksomhet og hukommelse er grunnlaget for igangsetting, fokus, konsentrasjon, utholdenhet og ferdigstilling av arbeidsoppgaver, fortsetter Eriksen.

Denne egenskapen får man testet gjennom stm – cut-es test

Til toppen