Nå kan du søke om sex.info

Adresser som internett.biz eller sex.info blir svært verdifulle. Nå kan du søke, men du må stille deg i 74 køer samtidig skal du ha en rimelig sjanse.

Adresser som internett.biz eller sex.info blir svært verdifulle. Nå kan du søke, men du må stille deg i 74 køer samtidig skal du ha en rimelig sjanse.

Snart kan du søke på en lang rekke generelle og dermed verdifull Internett-adresser. Men enten du er interessert i internett.biz eller du arbeider i Norsk Hydro, står du overfor en nesten umulig oppgave hvis du ønsker å sikker. For nå viser det seg at det blir svært vanskelig å sikre et navn når utdelingen begynner til sommeren.

Bakgrunnen for saken er at Network Solutions hadde enerett på å dele ut .com, org og net-adresser. Internett-styringsorganet ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) arbeidet i flere år med innføringen av nye toppdomener for å øke konkurransen og sikre seg flere muligheter for adresser.

17.november i fjor vedtok ICANN endelig å innføre følgende syv nye toppdomener: .name, .aero, .museum, .pro, .coop, .biz og .info. Men de fem første kan bare brukes av privatpersoner eller visse bedriftstyper. Det er bare de to siste - info og biz - som er åpne for alle. For eksempel er det bare flyselskaper som får lov til å registrere .air-adresser. Det er dermed duket til tidenes kamp om verdifulle nettadresser som internett.biz og sex.info. Men det blir ikke lett å gå vinnende ut av kampen. For det er ikke én kø, men hele 74 stykker. NamePlanet-sjef Lars-Odin Mellemseter kjenner prosessen godt, for han skal holde styr på .name-adressene.


- ICANN vil ha konkurranse og lar ikke de nye forvalterne av toppdomener håndtere registreringen. I stedet må du søke hos en eller flere av de 74 ICANN-godkjente registrarene. Noen av dem, blant annet danske Speednames, har allerede laget en kø, forklarer Mellemseter til digitoday.no.

Det beste rådet Mellemseter har til en person eller selskap som absolutt vil sikre seg en adresse, er å søke så tidlig som mulig hos alle de 74 registrarene. Når NeuLevel og Afilias skal åpne de nye toppdomenene vil ikke selskapene si, men det skjer trolig til sommeren eller tidlig i høst. Da må de to selskapene kjøre loddtrekninger mellom like søknader og gi så adressen til en registrar. Registraren vil så dele den ut til en av sine søkere, forklarer Mellemseter.

- Mange registrarer vil nok gi adressene de vinner til de som søkte først hos dem. Det kan derfor lønne seg å være tidlig ute, men det blir svært omfattende å forsøke å sikre seg en adresse, innrømmer Mellemseter til digitoday.no.

En av disse registrarene er norske Active ISP, men ingen i selskapets ledelse var tilgjengelig da digitoday.no ringte i formiddag.

Heller ikke Nameplanet har satt noen åpningsdato, men Mellemseter anslår til sommeren. Selskaper har en stor jobb med å få på plass registreringssystemer og DNS-servere.

- Våre adresser vil bestå av fornavn, et punktum, etternavn og så .name. Har du et sjeldent navn, trenger du ikke å skynde deg, men det blir loddtrekning om john.smith.name og per.hansen.name, innrømmer han.

Til toppen