Nå kan du ta datalappen over nettet

Datakortet effektiviserer sitt testsystem og benytter nå automatiserte tester i alle syv moduler. Automatisert testing innebærer at kandidaten avlegger testen direkte over nettet på et autorisert testsenter og får umiddelbar tilbakemelding på om testen er bestått eller ikke.

Datakortet effektiviserer sitt testsystem og benytter nå automatiserte tester i alle syv moduler. Automatisert testing innebærer at kandidaten avlegger testen direkte over nettet på et autorisert testsenter og får umiddelbar tilbakemelding på om testen er bestått eller ikke.

Administrerende direktør Bernt Nilsen (bildet) i Datakortet AS kan konstatere at overgangen fra manuelle til automatiserte tester har vært vellykket. I første halvår 2000 gjennomførte Datakortet over 30.000 automatiserte tester.

Fristen for Datakortets autoriserte testsentre til å gå over til automatisert testing i alle syv moduler av Datakortet var 30. juni 2000. Fra denne dato vil de fleste som avlegger tester i Datakortet gjøre dette direkte over nettet og få umiddelbart svar på om de har bestått eller ikke.

Kandidater som har avlagt en eller flere tester manuelt kan ta de resterende testene i det automatiserte systemet, uten å måtte ta manuelt avlagte tester på nytt som automatisert test.

Til toppen