Nå kan SMS-meldingene bli billigere

Tidligere industriminister Finn Lied (Ap) kan stå bak norske mobilkunders viktigste beslutning noen sinne. Beslutningen kan i ytterste konsekvens bety at mobilkundenes etterspørsel etter SMS-meldinger endelig får prisene ned.

Tidligere industriminister Finn Lied (Ap) kan stå bak norske mobilkunders viktigste beslutning noen sinne. Beslutningen kan i ytterste konsekvens bety at mobilkundenes etterspørsel etter SMS-meldinger endelig får prisene ned.

Lied er foruten å være tidligere industriminister, leder i Statens Teleforvaltningsråd. Torsdag signerte han på en uttalelse fra rådet som er gode nyheter for norske mobilkunder og spesielt de som sender SMS-meldinger.

Bakgrunnen for saken er teleselskapet Teletopias ønske om å plassere eget utstyr i Telenor Mobils GSM-infrastruktur for selv å kunne produsere og distribuere SMS-meldinger for den samme kostnad som Telenor Mobil (og NetCom) har.

Post- og teletilsynet gjorde 12. juli vedtaket som har ført til at saken har blitt aktuell. Tilsynet aksepterte Teletopias krav om tilgang til Telenor Mobils nett og påla Telenor Mobil å slippe selskapet til med eget utstyr i selskapets nettinfrastruktur.

Dette motsetter Telenor Mobil seg på det sterkeste og har klaget på vedtaket. Første klageinnstans er teleforvaltningsrådet som nå altså har avvist klagen.

Rådet med Finn Lied i spissen gir faktisk ikke Telenor Mobil medhold i ett eneste av ankepunktene i klagen. Tvert imot så bruker rådet Teletopias argumenter som sine egne, og påpeker at SMS-meldinger er en konkurransetjeneste som ikke omfattes av Telenor Mobil og NetComs konsesjoner og derfor ikke er underlagt bestemmelsene om kostnadsorientert pris. "En konsekvens av dette er ifølge Teletopia at Teletopia må få tilgang for å kunne konkurrere. Alternativt må SMS-tjeneste defineres innenfor det konsesjonspliktige område, noe som igjen vil måtte resultere i en dramatisk prisnedgang", skriver rådet i sin uttslelse i saken.

I realiteten sier rådet at dersom Teletopia ikke får anledning til å produsere egne SMS-meldinger til samme kostnadsnivå som Telenor Mobil (og NetCom) så må SMS-meldingene kostnadsorienteres, det vil st at operatørene ikke kan ta mer enn hva det egentlig koster å produsere tjenesten pluss en liten fortjeneste på mellom 10 og 15 prosent.

For operatørene vil ethvert av disse to alternativene føre til at selskapene vil bli sittende tilbake med en betydelig lavere fortjeneste på sine SMS-meldinger.

På samme måte som administrerende direktør i Telenor Mobil, Ingvild Myhre er motstander av pålegget fra Post- og teletilsynet, så er Teletopias direktør Robert Hercz svært glad for innstillingen. - Jeg er adrenalin-fornøyd, sier Hercz til Dagens Næringsliv, og overfor NTB fortsetter han med å si at dette betyr en unik forretningsmulighet for selskapet i Norge og andre land.
- Vi opprettholder våre betenkeligheter med å åpne opp vårt nett for andre mobiloperatører. Men vi får avvente behandlingen hos departementet, og utfallet der vil avgjøre hva vi skal foreta oss videre, sier Myhre, til NTB.

Stridens kjerne er hva SMS-meldingene skal koste. I år vil de to norske nettoperatørene tjene rundt to milliarder kroner på denne type meldinger, som nå utgjør over 10 prosent av inntektene til de to mobilselskapene. Det trenger ikke å vare lenge hvis Teletopia får anledning til å selge SMS-meldinger til 50 øre.

Nå skal Telenor Mobils klage til det siste forvaltningsorganet, Samferdselsdepartementet, for endelig avgjørelse. Der har ekspedisjonssjef Eva Hildrum lovet topp prioritering av saken, og et vedtak er trolig klart lenge før jul.

For det skal svært mye til for at departementet overprøver de to foregående forvaltningsorganenes beslutninger i saken. Derfor kan vi nå allerede utrope norske mobilbrukere som de store vinnerne. Så snart Teletopia er på banen som den tredje produsenten av SMS-meldinger i Norge (og trolig før det også), får vi som mobilbrukere i det minste en konkurranseutsatt tjeneste og forholde oss til og ikke dagens duopol der SMS-prisene er satt av Telenor Mobil og NetCom.

Konklusjonen?
For Telenor Mobils kunder må det jo være et paradoks å konstatere at det ikke Telenor som kjemper for å gi kundene lavere priser på SMS-tjenester.

Til toppen