Nå kobles markedsplassene sammen

Det er dyrt for en leverandør å knytte seg opp til en markedsplass, men nå begynner flere av de norske markedsplassene å koble seg sammen.

Det er dyrt for en leverandør å knytte seg opp til en markedsplass, men nå begynner flere av de norske markedsplassene å koble seg sammen.

Markedsplassene knytter leverandører og kunder sammen og lover store besparelser. Men terskelen er foreløpig ganske høy - det er dyrt og tidkrevende for en leverandør å lage en elektronisk varekatalog. Og i mangel av standarder, kvier de fleste leverandørene seg for å knytte seg til flere markedsplasser.

Dette er ett av mange hindre som bremser norske bedrifters e-handel. Inntil nylig har de mange markedsplassene hver for seg forsøkt å bygge eget merke og leverandørbase. Men mangelen på penger og press fra kundene og leverandører har gjort markedsplassene mer samarbeidsvillige.

Ibistic AS (tidligere Holteprosjekt) forteller at deres brukere nå kan handle fra flere leverandører som i utgangspunktet bare er knyttet til konkurrentene IBX og Industream AS. Ibistic
Ibistic er en av Norges største e-handelplasser med 60 leverandører og 300 store bedriftskunder som handler inn varer som bensin, vikarer, kontorrekvisita og andre ikke-strategiske varer og tjenester. Det er kundene som betaler for innkjøpsstyring-programvaren de bruker og for hver transaksjon de gjør. For leverandørene er det gratis å være med.

- Dette er ikke umulig og krever ikke noen stor tilpasning, sier Ibistic-sjef Robert Gjetsund til digi.no. Viljen til å samarbeide er nok blitt større i det siste - markedsplassene ønsker i utgangspunktet størst mulig trafikk.

Dermed er det mulig å håpe på en bredere integrasjonsprosess der alle kan handle med alle leverandører uten å bry seg om hvilken markedsplass man originalt koblet seg til.

Ibistic har også lansert en annen teknologi som reduserer terskelen for å bruke elektronisk handel. Å komme i gang med elektronisk handel er dyrt og tungvint - særlig når du må beholde ditt papirbaserte system og dermed i en overgangsfase må administrere to systemer for fakturaer, bestillinger og kontoføringer.

For å gjøre det lettere for bedrifter å starte med elektroniske innkjøp, har derfor Ibistic derfor ironisk nok sett seg nødt til å begynne med papirhåndtering. Bedrifter kan nå be alle sine leverandører sende papirregningene til Ibistic som skanner dem inn og sender dem elektronisk rett til bedriftens økonomisystem og bestillingssystem.

Dermed samles alle bestillinger, regninger og betalinger på et sted, og kundene kan begynne å høste fordeler av mindre papir med en gang.

Til toppen