Nå kommer Apple-milliardene

Gir etter for press og deler ut milliarder.

Apple har mer enn nok kontanter, selv etter å ha bygget sitt nye hovedkvarter (bilde) i California. Etter massivt press fra selskapets aksjonærer har nå toppsjef Tim Cook startet et utbytte- og tilbakekjøpsprogram. De neste tre årene skal selskapet betale ut 45 milliarder dollar.
Apple har mer enn nok kontanter, selv etter å ha bygget sitt nye hovedkvarter (bilde) i California. Etter massivt press fra selskapets aksjonærer har nå toppsjef Tim Cook startet et utbytte- og tilbakekjøpsprogram. De neste tre årene skal selskapet betale ut 45 milliarder dollar.

Gir etter for press og deler ut milliarder.

Apple kom mandag med en varslet gladmelding til sine aksjonærer. De vil ikke lengre tviholde på sin enorme krigskasse, men dele noe av sitt enorme overskudd med eierne.

Fra og med 1. juli vil selskapet starte med kvartalsvise utbytteutbetalinger på 2,65 dollar per aksje. Samtidig vil selskapet begynne et tilbakekjøpsprogram av egne aksjer. Over den neste tre års perioden vil de kjøpe aksjer i markedet for 10 milliarder dollar, nærmere 60 milliarder norske kroner.

Selskapet har en krigskasse på rundt 100 milliarder dollar og det er forventet at de i inneværende regnskapsår vil generere rundt 75 milliarder dollar til kontantbeholdningen.

Dermed er det en relativt liten del av selskapets overskudd som vil bli utbetalt til aksjonærene.

Ifølge selskapets finansdirektør, Peter Oppenheimer, vil regner Apple med å utbetale rundt 45 milliarder dollar, 260 milliarder norske kroner, over de neste tre årene.

Så langt i år har aksjekursen til Apple steget 45 prosent og hver aksje prises til 585,6 dollar. Dette gir en markedsverdi på 545,9 milliarder dollar, svimlende 3.156 milliarder norske kroner. Dette gjør selskapet til det høyest verdsatte i verden.

– Vi har brukt noe av kontantbeholdningen til å gjøre meget gode investeringer i vår virksomhet gjennom å øke innsatsen på forskning og utvikling, oppkjøp, nye butikkåpninger, strategiske forskuddsbetalinger og kapitalinvesteringer i vår leverandørkjede. Vi vil gjøre med av dette i fremtiden, sier Apples toppsjef Tim Cook i en pressemelding fra selskapet.

– Men selv med disse investeringene kan vi beholde en krigskasse for strategiske muligheter, og vi har plenty av kontanter for å drive vår virksomhet. Derfor har vi nå initiert et utbytte- og tilbakekjøpsprogram, fortsetter Cook.

Da Steve Jobs var toppsjef i Apple hadde de en enkel utbyttepolitikk: Ingen ting skal betales ut. Man ville bygge opp en solid krigskasse slik at selskapet var godt rustet til nedgangstider og motbakker.

Men den eventyrlige suksessen med iPhone og iPad har gjort at selskapet har fått for mye kapital på bok enn det markedet har vært komfortabel med. Problemet er at krigskassen er investert i papirer med lav risiko og følgelig lav avkastning.

Investorene vil heller ha utbetalt de pengene Apple ikke trenger til sin strategi og daglige drift for å investere kapitalen i noe som gir en høyere avkastning.

Som digi.no har skrevet tidligere har også aksjonærene presset på for at selskapet deler ut deler av sitt overskudd. At selskapet ikke bare velger å utbetale utbytte men også kjøpe tilbake egne aksjer går ut på det samme. Aksjene de kjøper tilbake vil etter alt å dømme bli slettet, og dermed gjøre antall utestående aksjer lavere.

    Les også:

Til toppen