Nå kommer de digitale fotoboksene

Snart kommer de digitale fotoboksene som leser alle bilskilt og kniper dem som gasser på mellom fotobokser.

Snart kommer de digitale fotoboksene som leser alle bilskilt og kniper dem som gasser på mellom fotobokser.

Vegdirektoratet er nå godt i gang med en fordobling av antall fotobokser her i landet. Samtidig løftes fotoboksen fra gammel analog teknologi til digital teknikk, noe som åpner mange avanserte muligheter.

Trolig til ergrelse for mange blir det nå slutt på kamerabokser som ikke slår ut fordi filmen er brukt opp. Og de digitale kameraene skal kobles sammen til en felles, nasjonal driftssentral.

Om to-tre år vil digitale bilder fra mellom 500 og 600 fotobokser spredt over hele landet komme inn på dataskjermene på ATK-senteret på Hustad, noen mil utenfor Molde.

Politiets nye ATK-senter (automatisk trafikkontroll) ble åpnet på mandag på Hustad. Senteret skal overvåke alle landets fotobokser, skriver NTB.

Den mest avanserte muligheten åpner seg fordi man fortløpende kan ta bilder av alle biler og skanne skiltnummeret. ATK-sentralen arbeider med å utvikle automatiske systemer for måling av gjennomsnittlig fart.

Systemet vil lese bilskilt forløpende - selv om bilene ikke kjører for fort akkurat ved den enkelte boks. Men ved å måle tiden en bil bruker fra en fotoboks til neste, kan man oppdage for høy snittfart mellom de to boksene.

Dessuten stiger bøtene. Kjører man 35 km/t for fort i en 70-sone, kommer det en regning på 7.800 kroner fra ATK-senteret på Hustad. En aldri så liten fartsovertredelse på 5 km/t koster 600 kroner. Mange, også flere sentrale politikere, synes bøtenivået er altfor høyt.

Til toppen