Nå kommer Internett 2

34 amerikanske universiteter vil etablere et nytt Internett, under navnet internett II for å sikre høyere hastighet og mer pålitelige tjenester enn dagens internett gjør. Ifølge nettansvarlig i Uninett, Olav Kvittem, er lignende prosjekter allerede i gang i Europa.

34 amerikanske universiteter vil etablere et nytt Internett, under navnet internett II for å sikre høyere hastighet og mer pålitelige tjenester enn dagens internett gjør. Ifølge nettansvarlig i Uninett, Olav Kvittem, er lignende prosjekter allerede i gang i Europa.

Internett 2 skal etter planen ha så høy hastighet at det kan brukes til overføring av tale, video og data. Meningen er å gi forskere den båndbredden de trenger for å gjennomføre fjernundervidning, etablere digitale bibliotek og forskingsgrupper, skriver Nando.net.

Fordelene med internett II blir også tilgjengelig på dagens internett etter hvert som de kommersielle aktørene finner ny teknologi for å tilby større båndbredde til fornuftige priser.

- I dag har de akademiske nettene ofte bedre kapasitet enn det som tilbys kommersielt, sier Olav Kvittem til digi.no, som ikke tror det amerikanske prosjektet representerer noe annet enn det en driver med flere steder i Europa.

I Norge er det snakk om å etablere et nett med 155Mbps båndbredde mellom høgskoler og universiteter. Dette er en oppgradering av dagens "Supernett" som ble etablert i 1992 med en båndbredde på 34 Mbps.

De 34 amerikanske universitetene er enige om å etablere og finansiere en ny organisasjon der medlemsavgiften skal være med på å finansiere byggingen av nettet. Universitetene håper også på hjelp fra telekommunikasjons- og databransjen, samt fra myndighetene.

- Vi prøver å løse en mengde tekniske problemer, sier Michael Roberts, som har arbeidet med Internett 2 og er visepresident i Educom, et konsortium av nærmere 600 høgskoler og 100 bedrifter som jobber for data i høyere utdanning.

- Vi trenger noe med ti ganger mer båndbredde enn Internett, sier han.

Ifølge "The Chronicle of Higher Education", en nyhetstjeneste om høyere utdanning i USA, er det forskere fra Pennsylvania State, Stanford, California, Chicago, Michigan and Nord-Carolina universitetene som spiller den ledende rollen i å utvikle Internett 2.

Til toppen