Nå kommer nettbyråkratiet

I løpet av de nærmeste månedene vil du kunne ordne strømabonnementet, søke om barnehageplass og sende byggemelding til hjemkommunen din over Internett.

I løpet av de nærmeste månedene vil du kunne ordne strømabonnementet, søke om barnehageplass og sende byggemelding til hjemkommunen din over Internett.

Dette sier firmaet Lokalnett AS, som har utviklet en nettjeneste for norske kommuner. Ved å legge all offentlig informasjon ut på Internett, skal tjenesten effektivisere kommunikasjonen mellom offentlige kontorer og kommunens innbyggere.

- Vi mener at Norge består av lokale samfunn og prøver derfor å bygge opp under den lokale innfallsporten til Internett, sier daglig leder Andre Vold i Lokalnett AS til digi:media.

Sammen med produktsjef Nils Johan Brede og markedssjef Vidar Stuvland er Vold en av tre gründere i firmaet. De har jobbet i et tiår med prosjektet, som baserer seg på ideen med offentlige tjenestekontorer fra Danmark.

- I Danmark bygget kommunene opp ett kontor hvor innbyggerne kunne gå for å få tilgang til alle tjenestene i kommunen. En del norske kommuner var i Danmark og ville gjøre noe lignende i Norge, sier produktsjef Nils Johan Brede.

Gründerne satte derfor i gang flere pilotprosjekter, blant annet i samarbeid med Askøy kommune. Disse pilotprosjektene har vært drevet siden 1992. Etter at flere kommunale tjenestekontorer var oppe, så imidlertid Brede at Internett var i ferd med å eksplodere.

- Vi så derfor muligheten for å kunne tilby en endaraskere servicevei for innbyggerne. Tjenestekontoret hadde fem ansatte, og det krevde store investeringer i maskiner og opplæring av de ansatte. Det systemet vi nå har utviklet, som bygger på Internett-teknologi, er så robust at det er umiddelbart tilgjengelig for brukerne. Det eneste vi trenger av opplæring på dette systemet er kursing i rutiner for oppdatering, sier Brede.

Videre forteller han at firmaet har fått veldig gode tilbakemeldinger fra formannskapet i Ringsaker kommune. Denne kommunen satte i gang sitt Offentlige Service Torg i januar måned.

- Vi ser at dataskjermen og fjernsynet vil bli en stadig viktigere møteplass for mottakere av offentlige tjenester, sier rådmann Hilmar Skår i Ringsaker kommune.

Han mener derfor at kommunen gjennom denne satsingen vil ligge i forkant av utviklingen.

- Dette prosjektet gir oss erfaring i hvordan vi kan benytte Internett i kontakten med innbyggere og næringsliv i kommunen. Det skulle bare mangle om vi ikke skulle benytte denne muligheten for å informere og tilrettelegge for vårt publikum. Det dreier seg kort og godt om tilgjengelighet, mener rådmannen.

Det mener også Brede i Lokalnett AS.

- Ved å gjøre denne informasjonen tilgjengelig for innbyggerne, kan også arbeidsbelastningen på den enkelte saksbehandler reduseres. Ved å effektivisere saksbehandlingen over Internett, kan heller saksbehandlerne konsentrere sin tid om de sakene som er vanskelige, sier han.

Etter at A-pressen har kjøpt seg inn med 51 prosent av aksjene i Lokalnett AS, har de tre gründerne fått ressurser nok til å utvikle tjenesten i to år før de må gå i balanse. Allerede i dag kan imidlertid kommunene legge ut både postlister, postjournaler og saksliste til formannskapsmøter, samt legge ut og behandle søknadsskjemaer til alt fra barnehageplasser til byggesøknader over Internett.

Lokalnett AS ligger nå i forhandlinger med ti kommuner i Gudbrandsdalen om tjenesten. I løpet av året håper firmaet å kunne knytte et sted mellom tjue og femti kommuner til tjenesten.

Til toppen