Nå kommer Obamas nettlov

USA vil forby forkjørsrett på internett.

Nå kommer Obamas nettlov

USA vil forby forkjørsrett på internett.

Debatten om nettnøytralitet har i rast i USA i mange år, og deler det politiske landskapet i to. Tidligere president George W. Bush og republikanerne var sterkt i mot lovfestet nettnøytralitet, mens demokratene og president Obama er for.

Prinsippet om nettnøytralitet innebærer at all nettrafikk skal ha samme prioritering, og ingen skal kunne kjøpe seg forkjørsrett. Alt innhold, alle nettjenester og alle plattformer skal likebehandles i forhold til båndbredde.

Amerikanske myndigheter planlegger en ny lov som vil formalisere dette prinsippet. Loven vil forby alle nettleverandører å diskriminere innhold i sine nettverk.

Detaljene i lovforslaget legges i dag frem av Julius Genachowski, en sentral rådgiver for Obama innen teknologi og formann i det amerikanske teletilsynet FCC (Federal Communications Commission).

Det skriver en rekke amerikanske medier, deriblant New York Times og USA Today.

Forslaget skal innebære at det blir forbudt for aktører som AT&T, Verizon, Comcast og andre amerikanske bredbåndsleverandører å strupe hastighet til innhold på nettet eller blokkere nettjenester og innhold.

Regelverket vil imidlertid ikke gjelde for innholdsgiganter som Google, eller PC- og elektronikk-produsenter som Apple, ettersom disse ikke reguleres av FCC.

Lovforslaget må gjennom en offentlig høringsrunde, som trolig vil vare frem til våren.

FCC innførte i 2005 et sett med prinsipper om nøytrale nettverk. Her ble det slått fast at forbrukere skal stå fritt til å velge hva slags innhold, applikasjoner, tjenester og enheter de vil benytte over internett.

Disse har så langt vært å anse som retningslinjer. Det er ventet at FCC-lederen i dag foreslår at retningslinjene blir nedfelt i lovverket, samt at de blir gjeldende også for trådløse nettverk, et område som så langt har vært lite regulert av USAs teletilsyn.

Planene er kontroversielle, og Genachowskis forgjenger mente formelle regler på dette området ikke var hensiktsmessige fordi telebransjen endret seg så raskt.

    Les også:

Til toppen