Nå må kortene på bordet, Erna!

Erna Solberg kan ikke fortsette Stoltenbergs taushet, skriver digi.nos redaktør.

Nå må kortene på bordet, Erna!
Statsminister Erna Solberg (H) bør legge de norske NSA-kortene på bordet - til allmenn beskuelse. Det mener digi.nos redaktør Sigvald Sveinbjørnsson. Bildet er fra en presentasjon Solberg holdt på Evry sin storsamling IT-tinget i 2012. Bilde: EVRY

KOMMENTAR: Mandag ble det kjent at Norge har hatt en sentral posisjon og rolle i det verdensomspennende nettet NSA har trukket opp for å avlytte og overvåke nettkommunikasjon.

Takket være varsleren Edward Snowden, som nå er i russisk asyl, har vi fått en rekke motbydelige eksempler på hvordan verdens eneste supermakt har brukt nettet til å lage et skremmende og omfattende overvåkningsregime – hvor myndighetene i realiteten kan få tilgang til alt av elektronisk kommunikasjon.

Da de første avsløringene piplet ut i sommer skrev vi en kommentar med tittel: «Hvorfor så stille?». Foranledningen var at den daværende regjeringen ikke hadde sagt et ord om de alvorlige avsløringene, som også rammet norske statsborgeres elektroniske kommunikasjon. Svaret på spørsmålet vil stilte kom kanskje i dag: Regjeringen vår holdt munn, fordi Norge sitter sentralt i det nettet NSA og USA har spunnet opp.

Sigvald Sveinbjørnsson er redaktør i digi.no.
Sigvald Sveinbjørnsson er redaktør i digi.no.

Det er betegnende at de alvorlige lekkasjene fra Snowden først fikk storpolitiske implikasjoner da det ble kjent at topp-politikere som Angela Merkel og andre kan ha blitt utsatt for regelrett avlytting fra USA hemmelige tjenester. Men at folket disse politikerne er satt til å lede har vært avlyttet, det ble forbigått i taushet.

Siden den gang har vi fått en ny regjering, ledet av Erna Solberg. Regjeringen har hevet personvern-fanen høyt i sin regjeringsplattform. Her har de en anledning for å slå et slag for personvernet som virkelig monner.

Vi forventer nå at regjeringen Solberg tar tak i norske etterretningsorganisasjoner og får klarhet i hva vi bistår NSA og andre fremmede makter med. Hva, hvordan og hvorfor. Stemmer det at Norge er en sentral aktør i nettet til NSA, så må vi få vite det.

Etterretning er viktig, selv om det ikke alltid er like vakkert. Det er nødvendig for å avdekke trusler mot samfunnet vårt. Men det fordrer demokratisk kontroll og etterprøvbarhet.

Teknologi har gjort det skremmende enkelt å utvikle etterretningsteknikker som gjør det skremmende enkelt å overvåke store folkemengder. Den eneste begrensingen er det faktisk samfunnet som bestemmer over: Hvor langt vil vi at våre etterretningstjenester skal gå?

For å svare på det spørsmålet må vi vite hva de gjør i dag. Da holder det ikke med en lekkasje til en britisk avis – da må de ansvarlige i Norge legge kortene på bordet og fortelle folket hva de holder på med.

Men vi spurte selvsagt Forsvarsdepartementet om en kommentar til avsløringene. Her er det vi fikk som svar. Tolk det som du vil:

«Norge har gjennom mange år bygget opp og etablert et nært og tillitsfullt etterretningssamarbeid med USA. Dette er grunnlaget for arbeidet med å bekjempe felles trusler mot vår sikkerhet, inkludert terrorisme.

Alt samarbeid med utenlandske etterretningstjenester skjer etter en nøye vurdering om slik samarbeid tjener norske interesser. I tillegg er det en forutsetning at vi beholder nasjonal kontroll med hvilken informasjon som gjøres kjent for utenlandske samarbeidspartnere.»

    Les også:

Les mer om: