Nå skal alle få bredbånd

I revidert statsbudsjett får IT-minister Røys penger til bredbånd til alle norske husstander.

Nå skal alle få bredbånd
Bilde:

Etter flere års utsettelser har IT-minister Heidi Grande Røys nå fått pengene SV og Senterpartiet lovet under valgkampen. Målet er å servere alle norske husstander et tilbud om bredbånd.

Klokken 10:30 i dag lanserte Stoltenberg-regjeringen revidert statsbudsjettet, den faste justeringen av statsbudsjettet.

I dette budsjettet legger regjeringen 255 millioner kroner til utbygging av bredbånd. Disse pengene kommer i tilleggt til bevilgninger som ble gjort med det vanlige statsbudsjettet.

Det er rundt 80.000 (2 prosent) av norske husstander og et ukjent antall bedrifter som ikke har noe mulighet til bredbånd i dag fordi de bor for langt unna sin telefonsentral. ADSL-teknikken setter en grense ved rundt 4-5 kilometer og det må derfor bygges nye sentraler nærmere de siste brukerne.

- Regjeringen har i Soria Moria erklæringen sagt at hele landet skal ha tilbud om tilknytning til bredbåndsnett innen utgangen av 2007. Dette løftet blir innfridd gjennom regjeringens forslag. Derfor er dette en merkedag for Norge, sier bredbåndsminister Heidi Grande Røys.

Med den nye bevilgningen, vil det i løpet av inneværende år bli brukt 377 statlige millioner for å sikre bredbåndsdekning i hele landet.

I sin pressemelding understreker Røys ikke bare behovene til private brukere, men også behovene til bedriftene. Bildet viser Røys som holder opp en "bredbånd-presangkort".

- Utbygging av bredbånd gir hele landet store muligheter for utvikling og næringsutvikling. For å sikre bredbånd til alle har regjeringen satset på å stimulere til raskere utbygging, særlig i områder hvor det ikke er kommersielt lønnsomt å bygge ut, skriver Røys.

Pengene bli benyttet til utbygging av bredbåndsnett i områder uten tilbud i dag. Midlene skal forvaltes av fylkeskommunene og av Høykom (www.hoykom.no). Fylkene og kommunene vil kunne søke om bevilgninger fra Høykom-midlene. Noe vil bli tildelt direkte og noen av millionene vil kommunene måtte søke om.

Det er bare tre fylker/kommunere som ikke får penger - det er Oslo, Akershus og Vestfold

Les mer om: