– Nå skal Atea tvinges i kne

IKT-Norge til frontalangrep på LO.

– Nå skal Atea tvinges i kne
Per Morten Hoff i IKT-Norge reagerer sterkt på El- og IT Forbundets storstreik i Atea. Bildet er tatt i forbindelse med et samråd næringsminister Trond Giske (t.v) arrangerte tidligere i år. Bilde: Per Ervland

I dag startet El- og IT Forbudets streik i IT-selskapet Atea. Rundt 80 ansatte ble mandag morgen tatt ut i streik, og det er varslet omfattende sympatistreiker i andre El og IT Forbund. Grunnen er at Atea ikke vil innføre en tariffavtale for de ansatte i selskapet.

Per Morten Hoff, generalsekretær i IKT-Norge, reagerer sterkt på at LO-forbundet El- og IT nå har startet streiken.

– Denne saken ser ut til å være en prinsippsak for LO. Det er snart LO-kongress. Nå skal Atea og hele IKT-næringen tvinges i kne. Tariff skal innføres med storstreik. Dette vil kunne føre til store ringvirkninger i næringen, advarer Hoff. Han opplyser om at under 5 prosent av IKT-Norges medlemsbedrifter har tariffavtale mens 20 prosent er organisert i ulike forbund som for eksempel YS, EL&IT, NITO, samt lokale klubber.

Hoff mener dette dreier seg om det nye arbeidslivet kontra det gamle og at de derfor har engasjert seg sterkt i denne saken.

– LO bruker press og streikevåpenet for å gi 1.700 ansatte dårligere vilkår. Vi ser også at det er en ekkel symbiose mellom LO og arbeidsgiverorganisasjonene som NHO. Er den ene parten sterk blir den andre sterk. Blir de ansatte i Atea eller andre bedrifter tvunget inn i LO, så må arbeidsgiver ditto melde seg inn i en arbeidsgiverforening som NHO for at de skal forhandle tariff på vegne av bedriften, sier Hoff til digi.no.

En oversikt IKT-Norge har sendt over til digi.no viser også at de ansatte i Atea har bedre vilkår i dag, enn hva en tariffavtale ville gitt dem.

Utvalgsleder Jan Olav Andersen i El- og IT Forbundet sier til digi.no at de aldri har beskyld Atea for å ha dårlige arbeidsvilkår.

– De har gode vilkår for sine ansatte. Men grunnen til at vi streiker er for å gi de ansatte en tariffavtale. Det vil gi de ansatte bedre medbestemmelse, som er avtalefestet og som ledelsen ikke bare kan trekke vekk, sier Andersen.

Han sier videre at det vesentlige stridstemaet har vært AFP, avtalefestet pensjon. Det vil komme med en tariffavtale.

– Det er noe medlemmene våre er opptatt av, sier Andersen til digi.no.

At de sloss for å tvinge på gammeldagse løsninger på nye bedrifter vil heller ikke Andersen være med på.

– Det er en pussig påstand. Skattereglene i Norge er også gamle, men de må også nye bedrifter forholde seg til, sier Andersen som mener det er enda mer gammeldags å ha et arbeidsliv uten tariffavtaler.

Andersen forteller til digi.no at forbundet er rustet til å holde på i ganske lang tid.

– Vi kan holde på ganske lenge. Økonomisk sett kan vi holde på i flere år. Men vi håper ikke det er nødvendig. Vi vil ikke streike en dag mer enn nødvendig, sier Andersen til digi.no.

For LO, som skal ha sin 33. ordinære kongress om noen uker, er dette en sak som skal være svært viktig. Det er også grunnen til at det er varslet betydelige sympatistreiker hvor nesten 3.000 organiserte vil tas ut.

– LO-kongresen kommer helt sikkert til å interessere seg for denne saken. For LO er det å opprette tariffavtale helt grunnleggende, sier Andersen til digi.no.

    Les også:

Les mer om:
;