Nå skal dårlig teleservice straffes

Samferdselsminister Skogsholm er lei av dårlig service og kø-kaos. Nå straffes telebransjen med nye klageregler.

Samferdselsminister Skogsholm er lei av dårlig service og kø-kaos. Nå straffes telebransjen med nye klageregler.

Bråket rundt selskaper som Fix Tele har neppe gått upåaktet hen i Samfunnsdepartementet. Antallet selskaper som tilbyr teletjenester har eksplodert, og det samme har antallet klager rundt enkelte tilbydere, både innen bredbånd og taletjenester.

Klager på teletjenester er slett ikke noe nytt, men de siste årene har digi.no og en rekke andre medier meldt om månedslange køer for å få rettet feil, kaos med regninger og kunder som til slutt gir opp. Dette og antallet små og ferske tilbydere er nok hovedgrunnen til at Samferdselsdepartementet nå ønsker å etablere en egen Brukerklagenemnd for elektronisk kommunikasjon (BKN).

Blant de mer kontroversielle delene av utkastet som nå foreligger, er forslaget til finansiering av klagenemnda. Et av alternativene er nemlig at tilbyderne selv skal betale for hver skriftlig klage som er rettet mot dem.

Dermed kan verstingene i bransjen få føle det på pungen hvis de ikke tar kundene på alvor, samtidig som de teleaktørene som er flinke med kundebehandlingen slipper å betale regningen for de dårlige.

Det kan innvendes at brukerne her får en mulighet til å påføre selskapene økonomisk tap, selv om klagene ikke er velbegrunnet. Men spørsmålet er dette vil bli noe stort problem, og regningen skal uansett betales av bransjen, det går igjen i alle alternativene for finansiering i utkastet. De andre alternativene kan lett ble langt mer urettferdige, slik som at aktørene betaler en avgift i forhold til sin markedsandel. For store og små tilbydere med god kundeservice vil dette bli veldig urettferdig, og lite oppdragende.

Direktør i Post- og Teletilsynet Willy Jensen har tidligere uttalt at han mener enkelte nye tilbydere er useriøse, men at fordelene med alle de nye aktørene klart oppveier ulempene. Dette forhindrer ikke at han ønsker seg litt videre fullmakter til å ta tak i de dårlige eplene.

Det foregår nemlig en revisjon av ekomloven, og etter forslag fra Post- og Teletilsynet kan den nye klagenemda få byttet ut nemndsavtalen med vedtekter. Dette vil gi dem mulighet til å bruke litt mer pisk og mindre gulrøtter. Tilbydernes plikt til å delta i nemnda vil da bygge på lover og vedtekter, istedenfor at det inngås avtale om deltakelse med hver enkelt avtalepliktig tilbyder.

Utkastet er utarbeidet av representanter fra Samferdselsdepartementet, Forbrukerrådet, Barne- og familiedepartementet og Post- og teletilsynet. Et utvalg tilbydere er også tatt med på råd.

Klagenemnda skal etter planen opprettes i løpet av første halvdel av 2006. Prosjektet med å etablere BKN skal ledes av Forbrukerrådet. Departementet ønsker i tillegg å arrangere et åpent høringsmøte i morgen, tirsdag 23. august.

Høringsnotatet finner du her.

Til toppen