Nå skal EU ta deg som "kjører" aksjekursen

EU vil nå se nærmere på hva som skrives på europeiske chat- og diskusjonssider. Målet er å avsløre kursmanipulasjon.

EU vil nå se nærmere på hva som skrives på europeiske chat- og diskusjonssider. Målet er å avsløre kursmanipulasjon.

EU vil skjerpe kontrollen av det som foregår på chatsidene på Internett for å hindre kursmanipulasjon på ulike børser innen unionen.

- Det trengs en diskusjon om chatsider på Internett, sier Bengt Ryden til Dagens Industri.

- Internett har gitt nye muligheter og den nye teknikken indikerer viktigheten av å få kontroll på chat-sidene. De som skriver på chat-sidene vet kanskje ikke at Finansinspektionen (det svenske kredittilsynet, red.anm.) sammen med aktor kan finne ut hvilken dato og hvor det anonyme innlegget er skrevet.

Ryden er en av de syv vise menn som EU-kommisjonen konsulterer i finansielle spørsmål. EU forbereder en lov omkring innsidehandel og kursmanipulasjon, og et nytt direktiv forventes å komme innen noen måneder.

Til toppen