Nå skal nettmafiaen tas

Nytt EU-senter åpnet idag.

Nå skal nettmafiaen tas
Troels Oertling leder EUs nye kyberkrimenhet EC3. Bildet er fra et arbeidsrom i EC3-sentralen i Haag. Bilde: EU AV Service

Fredag er den offisielle åpningsdagen for en ny europeisk kyberpolitisentral i Haag, opprettet i et samarbeid mellom EU-kommisjonen og Europol: European Cybercrime Centre (EC3). I praksis har EC3 vært operativt siden nyttår.

– EC3 skal være brennpunktet i Europas kamp mot kyberkriminalitet, sa EU-kommissær for innenrikssaker Cecilia Malmström på en pressekonferanse i Brussel i dag.

Malmström lover fokus på organisert kriminalitet med stor fortjeneste. Hun garanterer at Europol skal tilføres tilstrekkelige midler til at EC3 skal bli en suksess. Per i dag omfatter EC3 30 spesialister. Tallet skal økes til over 40 innen utgangen av året.

EC3 ledes av Troels Oerting, spesialist med over 30 års erfaring.

– Etableringen av EC3 signaliserer et nytt fokus for EUs arbeid mot kyberkriminalitet, sa Oerting på pressekonferansen. – Nå skal vi ikke lenger bare se på hvordan vi skal verne våre bedrifter og våre borgere. Nå skal vi også sørge for oppmerksomhet mot de som begår kriminaliteten. Vi skal ikke lenger drive bare med låser. Nå skal vi ta forbryterne, både bandene og deres nettverk.

EC3 åpnes offisielt fredag, men har i praksis vært operativt siden nyttår.
EC3 åpnes offisielt fredag, men har i praksis vært operativt siden nyttår.

Oerting beskrev EC3 som en «plattform for medlemslandenes kyberkrimavdelinger».

– Vi skal sørge for oversikt over trusselbildet i alle medlemslandene. Vi skal ha et helikopterperspektiv over alt som skjer både på nett og i kriminelle miljøer.

Tre områder for kyberkriminalitet skal prioriteres: overgrep mot mindreårige, ID-tyveri med angrep mot bank- og betalingstjenester, og nettsvindel.

Oerting viste til at i disse områdene er det mye kriminell virksomhet og lav risiko på å bli tatt. Koordinert etterforskning gjennom hele Europa, med tilgang til moderne metoder, skal føre til høyere pågripelsesprosent enn i dag, lover Oerting.

– Etterforskning av kyberkriminalitet er ressurskrevende. Gjennom EC3 slår medlemslandene ressursene sammen og bruker penger i fellesskap i stedet for å bygge opp kompetanse hver for seg.

EC3 skal også være åpent for samarbeid med ikke-europeiske land. Det skjer gjennom organisert informasjonsutveksling med blant annet tilsvarende senter i USA, og ved at Interpol-sjefen sitter i EC3s styre.

Les mer om: