Oracle mot Google

Nå skal striden om Java i Android avgjøres

Andre omgang mellom Oracle og Google starter i dag.

Android 6.0 Marshmallow-statue utenfor Google i Mountain View
Android 6.0 Marshmallow-statue utenfor Google i Mountain View (Bilde: Google via YouTube)

Andre omgang mellom Oracle og Google starter i dag.

I dag starter den neste, store runden i rettsstriden mellom Oracle og Google om bruken av Java i Android. I denne runden skal en jury forsøke å avgjøre om Google kopiering av strukturen, rekkefølgen og organiseringen av 37 av programmeringsgrensesnittene (API-ene) til Java er omfattet av det som i amerikansk lovgivning kalles for «fair use» (rimelig bruk).

I den opprinnelige rettssaken, som foregikk i 2012, avviste dommer William Alsup at Google hadde krenket Oracles opphavsrett fordi det Google har kopiert – altså programmeringsgrensesnittene – er konsepter, ikke uttrykk.

Denne kjennelsen ble reversert av ankedomstolen U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit in Washington i 2014. I fjor ble Googles anke til høyesterett om denne avgjørelsen avvist. Det vil si beslutningen om at programmeringsgrensesnitt er beskyttet av opphavsrett, er endelig.

I den opprinnelige rettssaken greide ikke juryen å komme til enighet i spørsmålet om rimelig bruk. Dette er hovedgrunnen til at spørsmålet nå skal behandles på nytt. Også denne gang skjer dette i U.S. District Court in San Francisco med Alsup som dommer.

Todelt sak

Ifølge Infoworld vil rettssaken være todelt. I den første delen er det altså spørsmålet om rimelig bruk som skal behandles. Får Google medhold, går Oracle tomhendte fra rettssaken, som dermed avsluttes. Gis Oracle medhold, starter del to av rettsaken, hvor det skal avgjøres hvor stor erstatning Oracle skal få av Google på grunn av som da vil være å anse som krenkelser av Oracles opphavsrett.

Et ekspertvitne, James Malackowski, har på vegne av Oracle regnet seg fram til at Android indirekte har gitt Google en nettofortjeneste på 8,8 milliarder dollar, gjennom økt mengde av annonsevisninger og søk.

Dette ønsker Oracle å bruke som utgangspunkt for erstatningskravet. Men i forrige uke kom dommer Alsup med en betenkning som satte begrensninger hva Malackowski kan hevde under rettssaken.

Noe av grunnlaget for Oracles erstatningskrav er hva selskapet, og tidligere Sun Microsystems, kan ha tapt av fortjeneste fordi Android i stor grad har bidratt til å fortrenge Java ME og Oracles mulighet til å etablere et alternativt, levedyktig smartmobiloperativsystem basert på Java.

Google har protestert mot utregningene og påstandene til Malackowski, men har altså bare fått delvis medhold av Alsup. Blant annet mener Google at Malackowski har overdrevet betydningen Java-programmeringsgrensesnittene har hatt for Googles fortjeneste knyttet til Android.

Flere uker

Før den opprinnelige rettssaken krevde Oracle opptil 6,1 milliarder dollar i erstatning, men på dette tidspunktet hadde ikke Google blitt frifunnet for anklagene om flere patentkrenkelser. Saken endte med at Oracle ble tilkjent en erstatning på 150 000 dollar for Googles kopiering av i alt ni kodelinjer.

Nøyaktig hva Oracle vil kreve denne gang, er ikke kjent, men det antas at det dreier seg om flere milliarder dollar.

Ifølge Wall Street Journal er det ventet at rettssaken vil vare i flere uker, og at mange av de personene som opptrådte som vitner sist, vil bli innkalt på nytt. Dette inkluderer i alle fall Larry Ellison og Eric Schmidt, styreformann i henholdsvis Oracle og Alphabet, Googles moderselskap.

Det er også ventet at dommen i denne rettssaken vil bli anket, i alle fall av den tapende parten.

Til toppen