DRIFT

Bak kulissene utkjempes kampen om en av landets største IT-driftsavtaler

Oslo kommune vil neste år peke ut én hoffleverandør på IKT-drift. Det blir en av landets største driftsavtaler.
Oslo kommune vil neste år peke ut én hoffleverandør på IKT-drift. Det blir en av landets største driftsavtaler. Bilde: Scanpix
21. nov. 2016 - 13:46

Utviklings- og kompetanseetaten (UKE) får mer ansvar og flere oppgaver knyttet til den pågående digitaliseringen i Oslo kommune, der visjonene som kjent er høye.

Dette gir seg utslag i en mengde nye IT-stillinger som lyses ut i disse dager. For leverandørbransjen er det også betydelige kontrakter å kjempe om.

– Det gjelder å bruke leverandørmarkedet på en smart måte, sier etatsdirektør Marit Forseth til digi.no i et lengre intervju om planene fremover (Digi Ekstra).

Mer sentralisering er stikkord fremover. For å støtte opp under planene har Oslo kommune lyst ut en svært omfattende driftsavtale.

Ingen kan med sikkerhet fastslå verdien ennå, men den nye IKT-driftsavtalen blir etter alt å dømme en av landets største.

10-årig avtale

Det tas høyde for at en større andel av Oslo kommunes 50 virksomheter skal over på felles IKT-plattform i løpet av 2018 og 2019.

Den nye IKT-driftsavtalen får en varighet på opptil 10 år, inkludert opsjon på årlig forlengelse i halve denne perioden.

Kommunen er nå i en fase med prekvalifisering av en del leverandører med frist for deltakelse neste mandag. Her er den aktuelle kunngjøringen på Doffin.

– Dette blir en av de aller største driftsavtalene i Norge. Det spørs litt hva du sammenligner med, men det er i hvert fall blant de 10 største, kanskje blant fem største avtalene, sier administrerende direktør Eivind Hauglie-Hanssen i Datametrix til digi.no.

Kjøper IT-drift for 180 millioner  - i en overgangsfase

Telenor med datterselskapet Datametrix i spissen har akkurat vunnet en IT-driftsavtale med Utviklings- og kompetanseetaten i Oslo kommune.

Dette i påvente av den nye overgripende IKT-avtalen, som blir mye mer omfattende.

I mellomtiden skal Datametrix og Telenor sørge for drift av kommunens konsernnett. Det som inngår er datasenternett, kjernenett, distribusjons- og aksessnett, sikkerhetsløsninger, overvåknings- og managementløsninger, sentralt driftede LAN, trådløse nett og løsninger for fjernarbeid.

Verdien på «overgangskontrakten» er i kunngjøringen satt til 180 millioner kroner.

Avtalen med en oppgitt verdi på 180 millioner gjelder bare i en overgangsperiode fram til den langt mer omfattende driftsavtalen er på plass.

– Vi er kjempefornøyd med å ha fått fornyet tillit av Oslo kommune etter å ha driftet dem i 4-5 år. Du får ikke en sånn stor oppgave på nytt uten å ha levert slik at kunden er fornøyd. For vår del er dette en av våre større kunder, definitivt, sier Datametrix-sjefen fornøyd.

Den kortsiktige avtalen de har vunnet gjelder for 18 måneder, med mulighet for forlengelse i opptil tre år gjennom seks halvårige opsjoner.

IT-driftsselskapet Basefarm bekrefter at de skal være med å kjempe om den kommende storkontrakten, som vil avløse den Datametrix og Telenor nylig vant.

Vant fornyet tillit: Datametrix og Eivind Hauglie-Hanssen.
Vant fornyet tillit: Datametrix og Eivind Hauglie-Hanssen. Bilde: Mobizz

– Vi har ikke utelukket at vi vil prekvalifisere oss alene, eller sammen med noen. Uansett skal vi være med på en eller annen måte, sier Basefarm-sjef Bjart Kvarme til digi.no. 

Konkurransegrunnlaget blir klart først over nyttår, med forhandlinger til våren.

– Oslo kommune har et overordnet mål om å gi innbyggerne et heldigitalt møte med kommunen gjennom smartere, mer samordnende og universelt utformede tjenester. Den teknologiske utviklingen går stadig fortere, og denne anskaffelsen skal i tillegg til å dekke dagens behov støtte opp under behov som vil komme i fremtiden, heter det i utlysningen.

UKE avholdt en godt besøkt dialogkonferanse om den nye anskaffelsen tilbake i september. Der deltok hele 21 leverandører. Av disse har 11 stykker hittil gitt skriftlige innspill, mens kvalifikasjonsgrunnlaget er lastet ned 25 ganger, opplyser etaten til digi.no.

Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.