Bak kulissene utkjempes kampen om en av landets største IT-driftsavtaler

Bak kulissene utkjempes kampen om en av landets største IT-driftsavtaler
Oslo kommune vil neste år peke ut én hoffleverandør på IKT-drift. Det blir en av landets største driftsavtaler. Bilde: Scanpix

Utviklings- og kompetanseetaten (UKE) får mer ansvar og flere oppgaver knyttet til den pågående digitaliseringen i Oslo kommune, der visjonene som kjent er høye.

Dette gir seg utslag i en mengde nye IT-stillinger som lyses ut i disse dager. For leverandørbransjen er det også betydelige kontrakter å kjempe om.

– Det gjelder å bruke leverandørmarkedet på en smart måte, sier etatsdirektør Marit Forseth til digi.no i et lengre intervju om planene fremover (Digi Ekstra).

Mer sentralisering er stikkord fremover. For å støtte opp under planene har Oslo kommune lyst ut en svært omfattende driftsavtale.

Ingen kan med sikkerhet fastslå verdien ennå, men den nye IKT-driftsavtalen blir etter alt å dømme en av landets største.

10-årig avtale

Det tas høyde for at en større andel av Oslo kommunes 50 virksomheter skal over på felles IKT-plattform i løpet av 2018 og 2019.

Den nye IKT-driftsavtalen får en varighet på opptil 10 år, inkludert opsjon på årlig forlengelse i halve denne perioden.

Kommunen er nå i en fase med prekvalifisering av en del leverandører med frist for deltakelse neste mandag. Her er den aktuelle kunngjøringen på Doffin.

– Dette blir en av de aller største driftsavtalene i Norge. Det spørs litt hva du sammenligner med, men det er i hvert fall blant de 10 største, kanskje blant fem største avtalene, sier administrerende direktør Eivind Hauglie-Hanssen i Datametrix til digi.no.

Kjøper IT-drift for 180 millioner  - i en overgangsfase

Telenor med datterselskapet Datametrix i spissen har akkurat vunnet en IT-driftsavtale med Utviklings- og kompetanseetaten i Oslo kommune.

Dette i påvente av den nye overgripende IKT-avtalen, som blir mye mer omfattende.

I mellomtiden skal Datametrix og Telenor sørge for drift av kommunens konsernnett. Det som inngår er datasenternett, kjernenett, distribusjons- og aksessnett, sikkerhetsløsninger, overvåknings- og managementløsninger, sentralt driftede LAN, trådløse nett og løsninger for fjernarbeid.

Verdien på «overgangskontrakten» er i kunngjøringen satt til 180 millioner kroner.

Avtalen med en oppgitt verdi på 180 millioner gjelder bare i en overgangsperiode fram til den langt mer omfattende driftsavtalen er på plass.

– Vi er kjempefornøyd med å ha fått fornyet tillit av Oslo kommune etter å ha driftet dem i 4-5 år. Du får ikke en sånn stor oppgave på nytt uten å ha levert slik at kunden er fornøyd. For vår del er dette en av våre større kunder, definitivt, sier Datametrix-sjefen fornøyd.

Den kortsiktige avtalen de har vunnet gjelder for 18 måneder, med mulighet for forlengelse i opptil tre år gjennom seks halvårige opsjoner.

IT-driftsselskapet Basefarm bekrefter at de skal være med å kjempe om den kommende storkontrakten, som vil avløse den Datametrix og Telenor nylig vant.

Vant fornyet tillit: Datametrix og Eivind Hauglie-Hanssen.
Vant fornyet tillit: Datametrix og Eivind Hauglie-Hanssen. Bilde: Mobizz

– Vi har ikke utelukket at vi vil prekvalifisere oss alene, eller sammen med noen. Uansett skal vi være med på en eller annen måte, sier Basefarm-sjef Bjart Kvarme til digi.no. 

Konkurransegrunnlaget blir klart først over nyttår, med forhandlinger til våren.

– Oslo kommune har et overordnet mål om å gi innbyggerne et heldigitalt møte med kommunen gjennom smartere, mer samordnende og universelt utformede tjenester. Den teknologiske utviklingen går stadig fortere, og denne anskaffelsen skal i tillegg til å dekke dagens behov støtte opp under behov som vil komme i fremtiden, heter det i utlysningen.

UKE avholdt en godt besøkt dialogkonferanse om den nye anskaffelsen tilbake i september. Der deltok hele 21 leverandører. Av disse har 11 stykker hittil gitt skriftlige innspill, mens kvalifikasjonsgrunnlaget er lastet ned 25 ganger, opplyser etaten til digi.no.