Nå vet de fleste hva Bluetooth er

En undersøkelse blant forbrukere viser at andelen som vet hva Bluetooth er, har økt kraftig.

En undersøkelse blant forbrukere viser at andelen som vet hva Bluetooth er, har økt kraftig.

Bluetooth SIG har gjennomført en ny undersøkelse om forbrukernes kjennskap til deres trådløse teknologi. Årets undersøkelse omfattet 2100 respondenter hentet blant forbrukere i alderen 18 til 70 år i Japan, Storbritannia, Taiwan, Tyskland og USA.

I snitt vet 73 prosent av forbrukerne hva Bluetooth er, mot 60 prosent i 2004.

Kjennskapen til Bluetooth er størst i Europa: Andelene for både Storbritannia og Tyskland er 88 prosent.

Kjennskapen er lavest i USA, der 41 prosent visste om Bluetooth i 2004. Nå er andelen 58 prosent.

De fleste assosierer Bluetooth med trådløs kopling av hodesett til mobiltelefoner. Undersøkelsen avdekker at bevisstheten om andre anvendelser også øker.

Til toppen