– Nå vil iPhone-salget falle

Gartner tror ikke at etterspørselen vil vare.

– Nå vil iPhone-salget falle
Gartner mener at Apple ikke vil greie å opprettholde det rekordhøye salget av iPhone de nærmeste kvartalene. En eventuell lansering av iPhone 5 i juni vil i stor grad påvirke dette. Bilde:

Ingen enkeltlansering i smartmobilmarkedet hadde større betydning for salgstallene i fjor enn Apples iPhone 4S. Men andre leverandører lanserer en mengde modeller i året, kommer Apple typisk med én modell i året. Fram til fjerde kvartal i fjor var det trolig mange som ventet med å kjøpe en ny iPhone inntil 4S-utgaven ble lansert i oktober.

Mens Apple solgte 17 millioner iPhoner i juli-kvartalet i fjor – noe som var færre enn først forventet, ble det 37 millioner i fjerde kvartal, ifølge Apples egne tall.

Analyseselskapet Gartner kom dag med en rapport om mobilmarkedet i fjorårets fjerde kvartal og konkluderer med at Apple gjorde det eksepsjonelt godt. Selskapet tror at Apple vil gjøre det godt også i det inneværende kvartalet, fordi tilgjengeligheten av iPhone 4S utvides. Men fordi Apple ikke vil dra nytte av utsatte kjøp i like stor grad som selskapet gjorde i forrige kvartal, mener Gartners analytikere at iPhone-salget vil reduseres i det inneværende kvartalet.

I rapporten opererer Gartner med salgstall som stort sett er noe lavere enn det flere av leverandørene selv har oppgitt. Hva dette skyldes, er uklart, men det kan være at leverandørene forteller om antallet enheter levert til salgskanalen, mens Gartner bruker salgstall fra forhandlere.

Gartner mener at det ble solgt 477 millioner mobiltelefoner, hvorav 149 millioner var smartmobiler, i forrige kvartal. Canalys mener på sin side at det ble solgt 159 millioner smartmobiler, mens IDC mener at det ble solgt 427 millioner mobiltelefoner. Så tallene spriker noe.

Mobilmarkedet i fjerde kvartal (øverst) og hele 2011 (nederst) ifølge Gartner.
Mobilmarkedet i fjerde kvartal (øverst) og hele 2011 (nederst) ifølge Gartner. Bilde: Gartner

Gartner har ikke spesifisert de enkelte leverandørenes salg av smartmobiler. Selskapet har derimot kommet med følgende tabell over markedsandelen til de enkelte plattformene.

Markedsandelene til ulike  smartmobilplattformer i fjerde kvartal av 2011 ifølge Gartner.
Markedsandelene til ulike smartmobilplattformer i fjerde kvartal av 2011 ifølge Gartner. Bilde: Gartner

I Gartners oversikt er ikke salget av Windows Phone oppgitt for seg, slik det er i rapporten til Canalys. I stedet oppgir Gartner det totale salget av Windows-baserte mobiler. Det bidrar til at salgstallet Gartner oppgir er noe høyere enn det Canalys oppgir. Begge er likevel enige om at Windows-baserte smartmobiler hadde en markedsandel på under to prosent i fjerde kvartal. Gartner skriver at Nokias salg av Lumia-mobiler ikke var stort nok til å stoppe fallet i markedsandel for Windows-mobiler.

Analyseselskapet skriver at Androids markedsandel falt noe fra tredje til fjerde kvartal. Dette skyldes delvis den kraftige veksten til iPhone, men også at enkelte leverandører av Android-mobiler sliter med å tilby unike og ettertraktede produkter. Samsung er ifølge Gartner den viktigste bidragsyteren til Androids økte markedsandeler i andre halvdel av 2011.

Gartner prøver seg i denne omgang i liten grad på å forutse utviklingen i markedet framover. Selskapet oppgir i pressemeldingen at veksten i de totale leveransene av mobiltelefoner ventes å bli på omtrent 7 prosent i 2012, mens smartmobilveksten anslås til å bli redusert til omtrent 39 prosent.

    Les også:

Les mer om: