Nå vil også bedriftene ha IP-telefoni

Nå vil også bedriftene ha IP-telefoni

Mens privatfolk for lengst har tatt i bruk IP-telefoni, har bedriftene vært avventende. Nå skjer en endring.

IP-telefoni kom til de norske hjem i 2004, og det var Telio som var den første til å bringe teknologien på hjemmebane.

Totalt finnes det et 70-tall av ulike tilbydere av IP-telefoni, og Norge har i dag rundt rundt 400.000 IP-telefonikunder. Det innebærer at rundt 20 prosent av norske hjem bruker IP-telefoni.

Bedrifter derimot, har i stor grad sittet på gjerdet og ventet med investeringene i IP. Men dette er nå i ferd med å endre seg, sier sjefanalytiker Brian Troelsen i analyseselskapet IDC.

- Det nordiske IP-markedet er i ferd med å modnes. Vi forventer en betydelig vekst de neste to årene. Det er særlig små og mellomstore virksomheter som vil stå for veksten, sier Brian Troelsen i analyseselskapet IDC som står bak ny undersøkelse om temaet.

29 prosent av de spurte bedriftene i Norge i dag vil velge en IT systemleverandør som partner, mot 21 prosent som vil velge et teleselskap når det gjelder IP-telefoni. Resten vil velge en kombinasjon.

Han mener lave kostnader ikke lenger er hovedargumentet for bedrifter å velge IP-teknologi. Mulighetene i integrasjonen med øvrige IT-systemer er det viktigste for hvordan det gir verdiøkning for bedriften.

- Dette gir de tradisjonelle teleselskapene som Telenor en utfordring, utdyper Troelsen. De har i utgangspunktet ikke den typen kompetanse bedriftene her etterspør.

Et annet trekk ved dette markedet er at beslutningstakere i bedrifter og kommuner ikke har oversikt over de muligheter som finnes innen IP-teknologi, og dernest hvilke leverandører de bør benytte seg av.

Til toppen