Nå vil Telenor konkurrere i Norge

Tormod Hermansen vil ikke lenger sitte å se at konkurrentene tar markedsandeler i markedet uten at selskapet forsvarer seg. Nå lover han konkurranse om kundene, som ikke bare betyr mer markedsføring, men også lavere priser.

Tormod Hermansen vil ikke lenger sitte å se at konkurrentene tar markedsandeler i markedet uten at selskapet forsvarer seg. Nå lover han konkurranse om kundene, som ikke bare betyr mer markedsføring, men også lavere priser.

På presentasjonen av Telenors resultat etter første kvartal i år, konstaterte Tormod Hermansen at selskapet siden årsskiftet har mistet ytterligere fem prosent av trafikkvolumet og nærmer seg nå 80 prosent. Dette er nå så nær smertegrensen for selskapet at Hermansen ikke lenger vil sitte stille og se på at telekonkurrentene i Norge er alene om å markedsføre seg overfor de norske telefonkundene.

- Markedsandelen er redusert med mer enn det vi liker, noe som henger sammen med at det er åpnet for fast forvalg, sa Hermansen, som konstaterte at konkurransen i markedet også førte til stadig mer pressede marginer.

- Vi har vært for varsomme i eget markedsarbeid og har så langt hatt en avventende holdning for å se hvordan prisdannelsen i markedet utviklet seg.

Hermansen konkluderer med at det har kommet til så mange aggressive konkurrenter at Telenor også må velge en mer offensiv strategi.

- Tiden er inne for at Telenor skal begynne å røre litt mer på seg når det gjelder markedsadferden, sa Hermansen om konkretiserer det slik: Pris, markedstiltak og tjenester på fastnettsiden.

Hermansen er mer fornøyd med konkurransesituasjonen i mobilmarkedet, der selskapet har økt markedsandelen det siste året.

Til toppen