Nadella: – Vi må ta noen vanskelig avgjørelser

Microsoft-sjefen vil trolig kutte mislykkede satsninger for å kunne gjøre «magiske ting».

Nadella: – Vi må ta noen vanskelig avgjørelser
Microsoft-sjef Satya Nadella snakker stadig om mobil og nettsky først. Microsoft har allerede gjort mye for å bevege seg i retning av denne visjonen, men Nadella er klar på at det er betydelige utfordringer som gjenstår. Bilde: Micrsoft

Microsoft er på nytt i gang med en kursjustering, noe som ble varslet av avgangene til fire divisjonsdirektører i forrige uke. Dette inkluderer Stephen Elop, den tidligere Nokia-sjefen som ble sjef for avdelingen Nokia solgte til Microsoft.

I går sendte Microsoft-sjef Satya Nadella en e-post til alle de ansatte i Microsoft hvor han beskriver tilstanden til selskapet og agendaen for selskapets kommende regnskapsår, som starter den 1. juli.

E-postmeldingen ble kort tid etter offentliggjort av Geekwire.

Bakgrunn: Stephen Elop forlater Microsoft 

Formålsparagraf

– Jeg mener at vi kan gjøre magiske ting når vi samles med en felles formålsparagraf, klar strategi og en kultur som bringer ut det beste i oss, både individuelt og samlet, innleder Nadella, før avslører at selskapet har fått en ny formålsparagraf:

Our mission is to empower every person and every organization on the planet to achieve more.

Nadella omtale formålsparagrafen som ambisiøs og at den treffer kjernen av det selskapets kunder er opptatt av.

Det nye Microsoft 

Mobil og nettsky

Han skriver videre litt om hvordan nye satsningsområdene mobil og nettsky, hvor målet er å tilby produktivitet på alle enheter, fra Microsofts nettskyplattform, skal utvikles videre.

Microsoft skal bygge Windows-plattformen at den, etter Microsofts syn, blir den instansen av denne visjonen. Nadella nevner også at dataspill, integrert på tvers av enda flere enheter enn i dag, er en del av det hele.

Han tar for seg viktigheten av en felles bedriftskultur, og trekker fram arbeidet selskapet nå gjør med Windows 10 som et høyaktuelt eksempel på dette.

Bedre enn forventet fra Microsoft 

Produktkutt?

Til tross for optimismen, er det også steder hvor skoen trykker. Flere av lederutskiftingene i forrige uke gjøres nettopp på områder hvor Microsoft ikke har nådd målene.

Selv om Nadella skriver at Microsoft er utrolig godt posisjonert til å oppnå ny vekst det kommende året, så kreves det også nye tiltak.

– Vi må innovere på nye områder, jobbe i henhold til planene våre, ta noen vanskelige avgjørelser på områder hvor ting ikke fungerer, samt løse vanskelige problemer på måter som skaper kundeverdi, skriver Nadella.

Hvilke satsninger Microsoft kan komme til å legge til side det neste året, er uklart. Selskapet driver tross alt med mye forskjellig.

Noen vil kanskje gjette at det kan være snakk om mobile enheter, som så langt har kostet langt mer enn det har smakt for Microsoft. Men med Windows 10 rett rundt hjørnet, er det tvilsomt at det er denne virksomheten som først havner under øksen.

Teknologidirektør: – Windows kan få åpen kildekode