Nader krever at Microsoft frigir nettleseren

Forbrukeradvokat Ralph Nader går inn for at nettleser og operativsystem skilles fra hverandre, og at operativsystemet utskilles til et nytt selskap. Imens har tre forbrukere anlagt sak mot Microsoft.

Forbrukeradvokat Ralph Nader går inn for at nettleser og operativsystem skilles fra hverandre, og at operativsystemet utskilles til et nytt selskap. Imens har tre forbrukere anlagt sak mot Microsoft.

Nader og James Love (sjef for Naders underorganisasjon Comsumer Project on Technology) mener at en utskillelse av operativsystemet bør være det åpenbare utgangspunkt i enhver diskuksjon om hva som skal gjøres med Microsoft. De mener at andre av Microsofts utvidelser av begrepet operativsystem - utover innlemmelsen av nettleseren - også bør granskes.

De legger til at Microsoft bør pålegges å gjøre kontorsuiten Office tilgjengelig på minst to nye plattformer - den kan i dag bare kjøres på Windows-PC-er og på Mac.

Nader og Love mener dette kan styrke konkurransen på programvaremarkedet, og føre til bedre og rimeligere produkter til forbrukere.

Microsoft har svart på forslaget ved å konsentrere seg særlig om behovet for en integrasjon av nettleser og operativsystem. De viser til dommer Thomas Penfield Jackson som skrev i sin redegjørelse for sakens fakta at Microsofts inntreden på nettlesermarkedet ikke bare var et angrep mot Netscape. Det førte også til ifølge dommeren at forbrukerne fikk et bedre produkt.

Reuters forteller at tre advokater leverte i går søksmål mot Microsoft på vegne av klienter som mener de har betalt for mye for Windows 95 og 98, fordi Microsoft har monopol på dette markedet. Juridiske eksperter som uttaler seg, sier at søksmålene sannsynligvis ikke vil føre fram, fordi det er for liten substans i det som hittil er kommet fram i Microsoft-saken til å støtte opp om påstander om overpris for Windows.

Et bedre grunnlag for slike søksmål kan komme dersom Caldera vinner fram i sitt søksmål mot Microsoft. Dette søksmålet kommer for retten 17. januar i år, og gjelder påstander om ulovlige midler for å spre Windows 3.0 og hindre MS-DOS-konkurrenten DR-DOS fra å forhåndsinstalleres av PC-leverandørene.

Til toppen