Nader: Microsoft-avgjørelse går ikke langt nok

Forbruker-advokat Ralph Nader, som i november organiserte en egen anti-Microsoft-konferanse, mener dommerens avgjørelse ikke går langt nok.

Forbruker-advokat Ralph Nader, som i november organiserte en egen anti-Microsoft-konferanse, mener dommerens avgjørelse ikke går langt nok.

Nader har avgitt en skriftlig uttalelse, som er referert av CNN. Den lyder:

"Dommer Jackson ga Microsoft en ny mulighet ved ikke å bifalle straffereaksjoner i forbindelse med den kjennelsen han ga i dag. Han avviste regjeringens klage om at Microsofts avtaler om ikke-offentliggjøring hindre enkeltmennesker og selskaper fra å komme til justisdepartementet med nødvendig informasjon.

"Avgjørelsen gjør lite for å forhindre Microsofts arrogante og rovaktige opptreden, som kommer til å bli gjenstand for etterforskning både av justisdepartementet sentralt og av myndighetene i mange delstater."

Det siste avsnittet viser til de mange undersøkelsene som allerede er satt i verk mot Microsoft, blant annet i Texas.

Til toppen