Nær 30 prosent av alle oppsigelser skyldes personkonflikter

Reorganisering, fusjon eller personkonflikter oppgis som årsak til nesten 60 prosent av alle oppsigelser. Arbeidstilsynet er ikke overrasket over tallene.

Reorganisering, fusjon eller personkonflikter oppgis som årsak til nesten 60 prosent av alle oppsigelser. Arbeidstilsynet er ikke overrasket over tallene.

Erfaringer i Norge basert på de programmer som er gjennomført av MPS Norge AS de siste tre årene, viser at årsakene til fratredelse i 30 prosent av tilfellene er reorganisering eller fusjon. Hele 29 prosent skyldes imidlertid personkonflikter og 21 prosent skyldes nedbemanning generelt (lønnsomhet).

Krav til ny kompetanse eller nye standardkrav forårsaker 18 prosent av fratredelsene. De to siste prosentene skyldes førtidspensjonering.

Seniorkonsulent Rudi Holt sier til digi.no at det er i underkant av 100 bedrifter som utgjør bakgrunnen for disse tallene, og det gjelder omtrent alle bransjer, fra store industrikonsern som for eksempel Orkla og Hydro, til reklamebyråer, media, handel, bank, forsikring, IT (IBM) og offentlige instanser som departementer og direktorater.

Ola Winsvold, sektorleder for offentlig virksomhet i Arbeidestilsynet i Oslo, er ikke overrasket over disse tallene.

- Det er ikke så fryktelig mange som blir sagt opp heller, sier han til digi.no.

Samarbeidsproblemer er den viktigste årsaken til konflikter i arbeidslivet, tror Winsvold.

- Ledere og eksperter må kunne kommunisere med de de skal samarbeide med, sier han, og legger til at det ikke nødvendigvis er den som slutter som er skyld i konflikten.

Det viktigste er at oppsigelsene skal være saklige, det skal ha med forholdet til jobb og person å gjøre. Hvis man i en konfliktsituasjon har forsøkt alle typer konfliktløsning og dette ikke fungerer, er det en saklig oppsigelsesgrunn.

- Ofte blir konflikter liggende å ulme lenge, og gjøre mye skade. Det er også vanskelig for mange ledere å være ydmyke nok til å be om hjelp når en situasjon er fastlåst. De er redde for å tape ansikt, og kvier seg for å rydde opp. Dette gjelder på alle plan og i alle relasjoner, sier Winsvold.

- Det er blitt slik at ledere skal være sterke; ikke være et sårbart vesen i et fellesskap, sier han.

Ifølge MPS er gjennomsnittsalderen på folk som må fratre sin stilling 44 år, og i 70 prosent av tilfellene gjelder dette menn.

- Dette er også helt naturlige tall, sier Winsvold. - Gjennomsnittsalderen på yrkesaktive folk generelt er omtrent 44 år, og i de stillingene det her gjelder, er det flest menn.

Når det gjelder hvordan disse personene finner nye jobber, lykkes over halvparten (52 prosent) med dette ved bruk av nettverk. Bare 24 prosent finner ny jobb gjennom stillingsannonser og 16 prosent ved direkte henvendelser til bedrifter og organisasjoner, erfarer MPS.

De fleste kandidatene kommer fra stillinger innen toppledelse (33 prosent). Spesialister og mellomledere utgjør henholdsvis 26 og 20 prosent.

De aller fleste kandidatene (83 prosent) oppnår samme lønn eller bedre i den nye jobben. Mange kandidater over femti år velger bevisst lavere stillinger eller starter egen virksomhet med et lavere fast lønnsnivå, ifølge MPS.

Winsvold mener dette har sammenheng med at ledere som oftest ikke vil gå til en lavere stilling enn den de hadde før.

- Her gjelder det også ikke å tape ansikt, sier han.

Petter A. Knudsen i MPS forteller at bedriften hjelper personer som har mistet jobben til å bearbeide prosessen slik at de ikke mister motet.

- I personalkonflikter hjelper vi til å "løse opp" slik at det kan bli en lykkelig skilsmisse, at partene ikke er uvenner etter endt arbeidsforhold, sier han til digi.no.

Knudsen legger til at det spesielt er ledere som trenger hjelp i denne prosessen.

- De trenger ofte litt tid til å finne en ny jobb. Selv om MPS også driver med headhunting, hender det at selskapet kontakter andre headhuntere for å finne rett jobb til disse kandidatene.

Han understreker at selskapet ikke foretar direkte jobbsøk for kandidatene, men driver karriere- og omstillingsrådgivning.

- Vi gir råd om karrierevalg, sier han.

Til toppen