Nær dobling av IT-stillinger

IT-ledigheten fortsetter å falle, mens antall ledige stillinger skyter fart.

IT-ledigheten fortsetter å falle, mens antall ledige stillinger skyter fart.

Selv om flere av de store IT-selskapene som Ementor, HP, IBM, Netcom, Telenor, Umoe IKT og Nera har kuttet snaue 1 000 stillinger, fortsetter IT-ledigheten å falle.

IT-bransjen opplever nå en markant vekst i antall ledige stillinger, og er inne i en ny sterk periode.

I desembermåned, som normalt er en stille måned for rekruttering, var det lyst ut 353 ledige stillinger. Det er 97 prosent flere stillinger enn i desember 2004.

Til sammenligning var det i november utlyst hele 597 ledige IT-stillinger og i oktober 412 stillinger, som er en økning på henholdsvis 68 og 65 prosent i forhold til de samme månedene i 2004.

Hele 2004 viste godt og vel en fordobling i antall ledige stillinger.

På samme tid fortsetter ledigheten blant IT-folk å falle. I desember var det registrert 1 451 ledige, 397 færre enn i samme måned i 2004. Det betyr en nedgang på 21 prosent.

Ifølge underdirektør Hans Kure i Aetat er ledigheten i IT-bransjen nå langt lavere enn ledigheten generelt som viste 14 prosent nedgang i desember.

Aetat har i 20 måneder på rad målt gradvise forbedringer i ledigheten blant IT-folk. På vårparten begynte ledighetstallene å krype nedover mot den magiske 2 000 grensen.

Av de 353 ledige IT-stillingene som var lyst ut i desember, etterspurte 284 av dem systemutviklere og programmerere.

IT-bransjen opplevde et stigende høyt ledighetstall fra 2001 og til 2003 med over 2 500 ledige.

I 2004 begynte tallet sakte, men sikkert og krype nedover.

Det er likevel langt igjen til snittet i 2000 som var gullalderen i IT-bransjen. I snitt var det bare registrert 587 ledige gjennom hele året.

Sammenlikner man 2005 med 2004, måned for måned, ser man at nedgangen i ledighet blant IT-folk akselererer: Ledigheten gikk ned 12 prosent i mai, 14 prosent i juni, 16 prosent i juli, 19 prosent i august, 21 prosent i september, 22 prosent i oktober og 22 prosent i november.

Til toppen