Nær en halv million kameraer

Nok en gang ble det satt rekord i kamerasalget i Norge.

Nok en gang ble det satt rekord i kamerasalget i Norge.

Fjorårets tall fra Fotorådet viser at det ble solgt 471 000 kameraer. Av disse var bare 7000 filmbaserte – Ola og Kari Nordmann velger digitalt.

Filmbaserte kameraer gikk ned fra 28 000. Ser vi tilbake til 1999 – toppåret for filmbaserte kameraer, ble det den gang solgt 233 00. I løpet av seks år er salget av slike kameraer redusert til 3 prosent.

Enda hurtigere har utviklingen av digitale speilreflekskameraer gått. I 2002 kjøpte norske brukere 16 000 speilreflekskameraer, hvorav 1500 var digitale. I 2005 ble dette snudd fullstendig på hodet: Av 29 400 solgte speilreflekskameraer var drøye 700 filmbaserte! Nesten 30 000 slike kameraer er rekord, og en økning fra 19 000 året før. Her har prisutviklingen gjort sitt til økt salg.

Stadig lavere priser gjør at verdien av kameraomsetningen ble den samme som året før, cirka 1,2 milliarder inkl. mva. Det selges fortsatt film, men salget gikk ned fra 5,9 millioner ruller i 2004 til 3,2 millioner i 2005. Salget av engangskameraer falt dramatisk fra 975 000 til 420 000 – dvs. mer en halvering. Her er det sikkert mobilkameraene som har overtatt.

I tillegg til et historisk høyt speilreflekssalg, som sikkert vil øke i 2006, kommer salget av en mellomklasse av kameraer – med kraftig zoom og mange muligheter, og kameraer med elektronisk søker. Dette utgjør flere tusen.

Til toppen