Næringslivet vil ha mer ut av Altinn

Nye avtaler for framtidens Altinn er signert. Nå vil næringslivet ha gevinster.

(v. til h.:) Grethe Viksaas (basefarm), Erik Fossum (Brønnøysundregistrene) og Roy Grønli (Accenture) ser frem til et godt og spennende samarbeid i årene som kommer.
(v. til h.:) Grethe Viksaas (basefarm), Erik Fossum (Brønnøysundregistrene) og Roy Grønli (Accenture) ser frem til et godt og spennende samarbeid i årene som kommer.

Nye avtaler for framtidens Altinn er signert. Nå vil næringslivet ha gevinster.

I går ble anskaffelsesdelen av Altinn II-prosjektet avsluttet med signering av avtaler for fremtidens Altinn.

    Les også:

Allerede ved signering av de nye avtalene ble blikket løftet, mot økte gevinster både for næringslivet og for det offentlige, og mot norsk e-forvaltning i verdenstoppen.

Inger Aarvig, leder for innovasjon i Næringslivets hovedorganisasjon, var tilfreds med at fokus for videreutviklingen av Altinn er sammenfallende med næringslivets ønsker. Hun påpekte likevel at Altinn så langt oppleves først og fremst å ha gitt gevinster i offentlig sektor, og ikke i stor nok grad har medført de ønskede besparelsene i bedriftene. NHO ønsker derfor et enda større fokus på gevinster for næringslivet.

- For at Altinn virkelig skal bli det ene nettstedet næringslivet skal forholde seg til, slik Fossum tidligere sa, må det arbeides godt med brukervennlighet og tilgang til relevant informasjon og regelverk, i tillegg til gode elektroniske løsninger.

Direktør ved Brønnøysundregistrene Erik Fossum tok oppfordringene på strak arm og avsluttet med at Altinn II legger godt til rette for at forventninger både fra forvaltningen, og ikke minst fra næringslivet skal kunne innfris.

Fossum, som også er leder av styringsgruppen for Altinn II-prosjektet, sa seg svært godt fornøyd med at nye avtaler nå er på plass:

- Etter en lang, spennende og svært givende anskaffelsesprosess er vi i dag endelig i mål, og skal signere nye avtaler som skal legge til rette for at Altinn skal bli den løsningen som ønskes og forventes. Vi ser frem i mot et godt og konstruktivt samarbeid med Basefarm og Accenture i årene som kommer.

Fossum trakk særlig frem det gevinstpotensialet som ligger i å få realisert elektroniske tjenester som støtter opp under prosesser i næringslivet:

- Gjennom Altinn II vil vi få det verktøyet som trengs for samhandling på tvers i offentlig sektor. Næringslivet skal ikke måtte rapportere den samme eller lignende informasjon flere ganger fordi ulike offentlige virksomheter trenger dataene. I stedet skal Altinn benyttes for å fordele dataene dit de trengs, etter en samlet innrapportering.

Roy Grønli, leder for offentlig forvaltning i Accenture, og Grethe Viksaas, administrerende direktør i Basefarm, delte før signering av avtalene sine tanker og ambisjoner for arbeidet videre. De benyttet begge anledningen til å uttrykke sin glede over å skulle være med å realisere neste generasjons Altinn, det viktigste verktøyet for at Norge skal nå ambisjonene om e-forvaltning i verdenstoppen.

Til toppen