Næringslivsledere med dårlig IT-selvbilde

En undersøkelse MMI har gjennomført på oppdrag fra HP Norge avslører at 84 prosent av norske næringslivsledere anser seg selv som avleggs på IT.

En undersøkelse MMI har gjennomført på oppdrag fra HP Norge avslører at 84 prosent av norske næringslivsledere anser seg selv som avleggs på IT.

MMI har gjennomført en undersøkelse der hensikten har vært å kartlegge norske lederes forventninger til fremtidens IT-hverdag og generelle holdninger til informasjonsteknologi. Undersøkelsen som er gjennomført på oppdrag fra Hewlett Packard Norge, avslørte at hele 84 prosent av norske næringslivsledere anså seg selv som avleggs på IT.

Undersøkelsen er i sin helhet vil bli presentert i forbindelse med Hewlett Packards 30 års jubileum onsdag 12 november klokken 10.30 i Gamle Logen i Oslo. Dagen etter, torsdag 13., vil HP arrangere et seminar under tittelen "Trendforum for toppledere", der et panel av toppledere og fagpersoner vil diskutere resultatene rundt undersøkelsen.

Til toppen